Video: Tulevaisuuden tuote syntyy etäohjattuna

Tulevaisuuden tehdas on yritysverkosto, jossa on alaverkostoja, jotka voivat olla myös globaaleja. VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat rakentaneet digitaalisen pilottitehtaan, jota valvotaan ja ohjataan etänä yhdestä paikasta. Katso videolta miten tulevaisuuden tehdas toimii.

Tampereen Kampusareenan SMACC-tilaan on rakennettu keskus, johon jokainen yhteistyötaho  on kytkenyt oman robottijärjestelmänsä. Tilassa on järjestelmän ohjaushuone, jonka näyttöjen ruudulta robottien työskentelyä ja tuotteen valmistusta ohjataan ja seurataan vaihe vaiheelta.

Demo on esimerkki siitä, että tulevaisuuden tuotteen valmistumista pystytään ohjaamaan ja seuraamaan yhdestä paikasta etänä. Ohjaus ja tuotteen valmistus fyysisesti eri paikoissa.

Yhdistävä teknologia on uudenlaista tehdasta kehittävien mukaan voimakkaassa kehitysvaiheessa. Digitaalisen tehtaan voi perustaa nopeasti, jos liiketoiminnalliset edellytykset ovat hyvät ja siitä saadaan kannattavaa ja hyödyllistä.

”Valmistusta ohjataan internetin kautta etänä yhdestä pisteestä. Tehdas tuottaa tuotteita paikassa, joka on sillä hetkellä paras mahdollinen. Valmistuspaikan kriteereinä voivat olla esimerkiksi tehokkuus, laatu tai asiakkaan läheisyys”, kertoo VTT:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Risto Kuivanen.

VTT, TTY ja TAMK yhdistivät toukokuun lopulla tutkimusinfransa, jota Suomen valmistavan teollisuuden pääsee hyödyntämään yhden luukun periaatteella. Infroissa korostuvat automaatio ja robotiikka, 3D-tulostus sekä digitaalinen tuotekehitys.

LISÄÄ: SMACC (LINKKI), Digitaalinen tehdas -video (LINKKI, Youtube) ja uutinen (LINKKI) Tampereen tutkimusinfrasta Uusiteknologia.fi:ssä

Taustaa: Mikä on SMACC?

  • VTT ja TTY muodostavat älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta.
  • SMACC-tutkimusyhteistyön volyymi on 40 miljoonaa euroa vuodessa.
  • Yhteistyössä kokeillaan uusia teknologioita ja lähestymistapoja.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!