Maatilan IT-tiedoille monta ottajaa – automaatio ja IoT vaarassa

Suomalaisen maatalouden alkutuotanto kehittyy yhä riippuvaisemmaksi tietotekniikasta ja automaatiosta. Tietotekniikka ja automaatiojärjestelmät ovat yhä kasvavassa määrin kytketty niin toisiinsa kuin myös internetiin, jolloin laitteiden kyberturvallisuus on otettava huomioon.

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut selvityksen maatalouden alkutuotannon kyberturvallisuuden nykytilasta, tulevaisuudesta ja toimialan omista erityisistä ongelmakohdista. Selvitys on laadittu ottaen huomioon kyberturvallisuuden yleiset periaatteet ja hyvät käytännöt.

Jo nykyisin automaattiset järjestelmät ohjaavat muun muassa sika- ja siipikarjankasvatuksessa tuotannon koko elinkaarta ruokinnasta ympäristön tilaan. Järjestelmät ovat yleensä kytketty tietoverkkoon, jonka avulla eläinten hyvinvoinnin jatkuva seuraaminen ja ylläpito ovat mahdollisia. Vastaavia järjestelmiä käytetään paljon myös kasvihuoneissa.

Maatilan toimintaympäristössä on perinteisiä koneita, koneita automaatiolaajennuksilla ja uusia auto-maattisia toimilaitteita. Maatilan tietojärjestelmä on usein jakaantunut useampaan erilliseen kokonaisuuteen. Lähde: Luke

”Liikkuvissa maatalouskoneissa on siirrytty 2000 -luvulla väyläohjaukseen perustuviin ratkaisuihin, minkä myötä laitteiden toiminnallisuus on ohjattavissa tietokoneella. Liikkuvat laitteet myös verkottuvat samalla tavalla kuin kiinteästi asennetut”, sanoo asiantuntija Mikko Laajalahti Luonnonvarakeskuksesta.

Verkon kautta laitteisiin voidaan siirtää ohjaamiseen ja säätöön tarvittavaa tietoa, ja toimenpiteitä voidaan seurata verkon yli. Maatalouden alkutuotanto tarvitsee siis niin mobiilia kuin kiinteää tietoverkkoa. Samalla kyberturvallisuuden puutteiden aiheuttama uhka maatiloille kasvaa huomattavasti.

Järjestelmien päivitys on olennaista

Maatalouden alkutuotantoa uhkaavat selvityksen mukaan myös kaikki samat kyberturvallisuushaasteet kuin muitakin tietotekniikkaa käyttäviä yrityksiä. Käytössä olevien tietoteknisten ratkaisujen on oltava samalla hyvällä turvallisuustasolla kuin muussakin yhteiskunnassa.

”Kyberhyökkäysten torjunnassa järjestelmien säännöllinen päivitys ja varmuuskopioiden ottaminen on keskeinen osa toimintaa. Alkutuotannon toimintaympäristössä korostuvia erityispiirteitä ovat pienet yrityskoot, rakennusten, koneiden ja välineiden pitkät elinkaaret, vaativat ympäristöolosuhteet sekä hyöty- ja haittaeläimet. Nämä kaikki tuovat omat erityispiirteensä myös kyberuhkien torjuntaan”, Laajalahti jatkaa.

LISÄÄ: Luken alkutuotannon kyberuhart selvitys (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017