Selvitys: Tätä mieltä suomalaiset ovat robottiautoista

Moni uuteen Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista pitää hyvänä sitä, että auton tekniikka huolehtisi nopeusrajoitusten noudattamisesta ja turvavälistä. Silti suhtautumista tulevaisuuden robottiautoihin leimaa skeptisyys.

Lähes kuusi kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastaajasta kokee hyvänä sen, että auton tekniikka huolehtisi automaattisesti nopeusrajoitusten noudattamisesta. 77 prosenttia taas toivoisi auton huolehtivan sopivan turvavälin pitämisestä edellä ajavaan.

Robottiautovalmiuteen on uudne selvityksen mielipiteiden mukaan vielä pitkä matka. Kyselyssä noin joka toinen vastaaja kertoi pelkäävänsä, että robottiautot eivät riittävän hyvin osaa huolehtia kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta.

Noin neljä kymmenestä arveli selvityksessä robottiautojen vaarantavan liikenneturvallisuutta ja vain kolmannes uskoi yhteispelin robottiautojen ja perinteisen liikenteen välillä sujuvan ongelmitta. Myöskään lapsia ei uskallettaisi laskea robotin huomaan.

Harva olisi valmis myös sallimaan oman asuinalueensa toimimisen robottiautojen testausalueena. Kahdeksan vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että robottiautot tulisi liikenteessä merkitä niin, että ne on helppo huomata muun liikenteen seasta.

TAUSTA: Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia robottiautoista ja turvatekniikasta kyselytutkimuksella toukokuussa 2017. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Vastaajia oli yhteensä 1035, joista autoilevia oli 79 prosenttia.

LISÄÄ: Liikenneturva selvitys ’’Aktiivinen turvatekniikka ja suhtautuminen automaattiautoihin”, Liikenneturva 2017, (LINKKI,pdf)

Kuvituskuva: Volvo

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016