Ministeriö kiinnostui lisätystä todellisuudesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut selvityksen ja analyysin, mitä virtuaalinen ja lisätty todellisuus toimialalla voi tarkoittaa sekä millaisia toimijoita ja ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa on tarjolla. Selvitystyön tekee it-konsulttiyhtiö CGI.

Kesällä valmistuvassa raportissa otetaan huomioon VR- ja AR-teknologioiden vaikutukset laajasti ministeriön koko toimialalle, erilaisista liikenteen ja kulkemisen muodoista verkkotoimintaan ja -viestintään.

”VR- ja AR-teknologiat kehittyvät huimaa vauhtia, ja on selvää, että niillä on isoja vaikutuksia meidänkin hallinnonalallemme. Selvitys auttaa tunnistamaan lähivuosien toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tarvittavia kehittämiskohteita”, toteaa yli-insinööri Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvitys tuotetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa ministeriön kanssa, ja uusia todellisuuksia lähestytään konkreettisten käyttötapausten kautta. Työhön osallistuu CGI:n asiantuntijoita myös Hollannista ja Ruotsista.

TAUSTAA: Virtuaalitodellisuudella (VR, virtual reality) tarkoitetaan tietokonesimulaation avulla luotua keinotekoista ympäristöä. Lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) sovelluksissa näkyvään todellisuuteen lisätään esimerkiksi hologrammein tietoa ja kuvia.

Kuva: Microsoft Hololens

Lisää: VR- ja AR-uutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017