Digitaalinen disruptio kiihtyy – tuhon vai nousun tietä?

Digitaalinen muutos vaikuttaa tulevaisuudessa valtaosaan yritysten liiketoimintaa. Yli seitsemän kymmenestä johtajasta uskoo Tiedon selvityksen mukaan, että heidän liiketoimintamalli muuttuu täysin seuraavien 3 – 5 vuoden aikana. Yrityksestä riippuu mennäänkö tuhon vai nousun tietä.

Digitaalinen disruptio tuo uhkien lisäksi useita uusia mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja tulevaisuuden ekosysteemien johtamiseen. Tulokset selviävät Tiedon teettämästä uudesta pohjoismaisesta Future Perspectives -tutkimuksesta, jonka toteutti tutkimusyhtiö Kairos Future.

Future Perspectives -tutkimukseen osallistui 500 johtoasemassa työskentelevää henkilöä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta 2016 – 2017 aikana. Näkemykset tulevaisuudesta kerättiin haastattelujen ja online-kyselyn avulla.

Kyselyyn vastanneista johtajista 69 prosenttia näkee digitaalisen disruption kiihtyvän seuraavan viiden vuoden aikana. Samalla jopa 74 prosenttia uskoo disruption tulevan pääasiassa oman toimialan ulkopuolelta.

Startupien nähdään olevan merkittävin disruption aiheuttaja etenkin pankki- ja rahoituspalveluiden, media-alan ja vähittäiskaupan alalla. Lyhytikäisimpiä, noin kolmen vuoden syklissä uusiutuvia liiketoimintamalleja uskotaan olevan media-alalla, vähittäiskaupassa ja terveydenhuollossa.

”Johtajat Pohjoismaissa ovat yksimielisiä, että nykyisillä liiketoimintamalleilla on lyhyt elinikä. Selkeä enemmistö, yli 80 prosenttia, vastaajista koki, että heidän yrityksensä arvoketju muuttuu merkittävästi, ja seitsemän kymmenestä johtajasta uskoo heidän yrityksensä nykyisen liiketoimintamallin vanhentuvan muutaman vuoden kuluessa. Disruptio ravistelee toimialojen rajoja ja luo täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo Ari Järvelä, Tiedon Suomen maajohtaja.

 Yritysjohto haluttomia investoimaan tulevaisuuden teknologioihin 

Tiedon Future Perspective -tutkimuksessa tunnistettiin joukko teknologioita, joiden merkittävää potentiaalia ei vielä laajalti hyödynnetä, eivätkä vastaajat kovinkaan aktiivisesti niihin vielä sijoita. Näihin lukeutuvat muun muassa virtuaalinen todellisuus, reaaliaikainen vähittäiskauppa, e-oppiminen ja älykkäät terveyden seurannan ratkaisut.

“Potentiaalia kilpailuedun saavuttamiseen suomalaisilta yhtiöiltä ei puutu, sillä Suomessa lähes 40 prosenttia vastanneista näkee yhtiönsä olevan joko pioneeri tai varhainen omaksuja uuden teknologian käyttöönoton osalta. Tämä on korkeampi luku kuin Ruotsissa tai Norjassa. Myös investointihalukkuus oli korkeammalla Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa,” Järvelä sanoo.

“Muutoksen onnistuminen riippuu kuitenkin meistä ihmisistä. Teknologian ja prosessien sijaan yli puolet vastaajista nosti kulttuurin ja johtamisen tärkeimmiksi menestystekijöiksi”, sanoo Ari Järvelä.

LISÄÄ: Future Perspectives -tutkimus (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017