Innovaatiorahoittaja hakee laajempia kohteita

Tekesin tutkimusrahoitus uudistuu vuoden 2018 alusta. Nykyisestä yksittäisille tutkimusorganisaatioille suunnatun rahoituksesta pyritään rahoittamaan uudenlaisia tutkimus- ja yritysverkostohankkeita. Samalla nimeksi voi tulla Tekesin sijasta Business Finland.

Uudistuksen myötä Tekes – tai uusi Business Finland – ei enää uuden suunnitelman mukaan panosta yksittäisiin tutkimusorganisaatioiden tutkimushankkeisiin, vaan tarjoaa tutkijoiden ja yritysten sparrausta liike-elämän tarpeista lähtevien verkostohankkeiden muodostamiseksi ja rahoitusta hankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin.

Merkittävä muutos on myös, että tutkimusrahoitusta voi hakea hakea ilman hakuaikoja. Tekes haluaa ratkaista jo pitempään tiedetyn ongelmaan: tutkimusorganisaatioissa tehtävää tutkimusta ei hyödynnetä riittävästi yrityksissä. Tänä vuonna Tekes on pyrkinyt aktivoimaan yrityksiä digitaalimuutokseen Reboot D-Day-tapahtumilla.

”Uudistuksella haluamme parantaa yritysten ja tutkijoiden tasavertaista yhteistyötä ja vuorovaikutusta innovaatioiden syntymisessä ja siten tehostaa tutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä ja lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, sanoo johtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

Uudistus vastaa suoraan OECD:n Suomen tutkimus- ja innovaatoimintaa koskeviin suosituksiin, joissa Suomea kehotettiin tiivistämään korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta. Siinä ehdotettiin myös edistämään radikaalien innovaatioiden synnyttämistä, erikokoisten yritysten välistä yhteistyötä sekä pk-yritysten mukaanottoa ekosysteemeihin ja verkostoihin.

”Olemme jo kokeilleet Tekesissä uudentyyppisen tutkimusrahoituksen elementtejä hyvällä menestyksellä Challenge Finland -kilpailussa, jossa tutkijat ja yritykset kävivät tasavertaista vuoropuhelua tutkimuksen suuntaamiseksi aiheisiin, joissa yrityksille avautuu merkittäviä mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan”, Lahti-Nuuttila sanoo. ’’Tutkijoiden yhteistyö yritysten kanssa ja korkeatasoinen tutkimus voivat hyvin toteutua yhtä aikaa’’, hän vakuuttaa.

LISÄÄ: Aiempia Tekes-uutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: Tekesin Reboot D-Day (LINKKI,uutinen) ja tulevat D-Day-tapahtumat (LINKKI). Mukana myös esityskalvot aiemmista D-Day-tilaisuuksista.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!