Suomalainen ei robottia pelkää – hoivarobottia ei silti haluta

Suomalaiset eivät pidä robotteja uhkana työpaikoilleen, selviää it-konsultti Solitan teettämästä selvityksestä. Valtaosa ei silti antaisi robotin hoitaa itseään tai lähiomaistaan. Kyselytutkimukseen vastasi 1125 suomalaista.

Suomalaisten suhtautuminen robotteihin on kaksijakoinen. Kansalaiset eivät pidä it-konsuilttiyrityksen teettämän selvityksen mukaan robotisaatiota yksiselitteisesti hyvänä tai pahana asiana. Suomalaiset eivät pelkää robottien vievän työpaikkoja vaan suhtautuvat robottien tuomaan automatisaatioon yritystoiminnassa myönteisesti.

22 prosenttia vastaajista piti robotteja uhkana oman alan työpaikoille. Robotteja ei kuitenkaan pidetä inhimillisyyden korvaajina, eikä halua tulla robotin hoitamaksi. Tiedot käyvät ilmi it-yritys Solitan Consumer Compassilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1125 suomalaista huhtikuussa 2017.

Suomalaisista vain 27 prosenttia suhtautuu hoitavaan robottiin myönteisesti ja vain 5 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että voisi antaa robotin hoitaa itseään ja lähiomaisiaan. 62 prosenttia ei antaisi robotin hoitaa itseään tai lähiomaisiaan. Ikäluokan 30-39 -vuotiaat vastaajat suhtautuvat myönteisimmin hoivakuorman siirtämiseen roboteille.

 

 

Naiset suhtautuvat robotteihin hoitotyön korvaajina selvästi miehiä negatiivisemmin. Naisista vain 16 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että voisi antaa robotin hoitaa itseä tai lähiomaista, kun miehistä 38 prosenttia suhtautuu asiaan positiivisesti.

Robotti ei ole suomalaisten mielestä myöskään ratkaisu yksinäisyyteen. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 66 prosenttia on täysin sitä mieltä, etteivät robotit voi koskaan korvata ihmisen seuraa, eivätkä ne voi olla ratkaisu ihmisten yksinäisyyteen. Vastaajista kymmenen prosenttia uskoo, että robotit voivat olla ratkaisu yksinäisyyteen ja pystyvät korvaamaan ihmisen seuran.

Vaikka suhtautuminen robotteihin hoitoammattilaisten korvaajina on kansalaisten keskuudessa nuiva, suomalaiset eivät suhtaudu robotteihin kaikissa asioissa negatiivisesti. Tutkimukseen vastanneet eivät esimerkiksi pelkää, että robotit vievät tulevaisuudessa oman työpaikan.

Suomalaisista 64 prosentin mielestä on vain hyvä asia, että robotit korvaavat raskaat ja rutiininomaiset työt, ja ihmiset voivat näin keskittyä mielekkäämpiin työtehtäviin.

Kuva: Sairaalarobotti (LINKKI, uutisia)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017