Robottikopterit avuksi riistalaskentaan

Luonnonvarakeskus (Luke) hyödyntää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja riistalaskentaan. Tänä kesänä kohteena ovat sorsalinnut Pohjois-Savossa ja metsähanhet Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Riistalaskennassa testataan erityisesti nelikoptereiden käyttökelpoisuutta sekä selvitetään laskijoiden tekemän poikuelaskennan ja kopterilaskennan tulosten mahdollisia eroja. Lisäksi arvioidaan koneiden käyttömahdoll

Vesilintulaskenta tehdään ennalta suunniteltua reittiä pitkin automaattiohjauksella. Kuva: Mervi Kunnasranta/Luke.

isuuksia puutteellisesti tunnettujen lajien kuten metsähanhen runsauden ja esiintyvyyden arviointiin.

Miehittämättömiä ilma-aluksia on toistaiseksi käytetty Suomessa suhteellisen vähän villieläinseurantoihin.

’’Niiden tekniikan nopea kehitys mahdollistaa entistä pitemmät lentoajat ja siten kustannustehokkaan menetelmän’’, kertoo tutkija Mervi Kunnasranta Lukesta.

Perinteisen poikuelaskennan hyvänä puolena on se, että se on helppo ja nopea toteuttaa häiritsemättä lintuja. Huonoa taas on se, että laskenta voidaan tehdä vain näkyvyydeltään avoimilla paikoilla.

Esimerkiksi kosteikkojen runsas vesikasvillisuus aiheuttaa laskentaan katvealueita, myös alavilla pensaikkorantaisilla kosteikoilla näkyvyys on huono.

Hanke on syntynyt Luken alkuvuodesta järjestämästä LukeLEADS-tapahtumasta, jossa Luken tutkijat esittelivät uusia tutkimusideoitaan.

LISÄÄ: Luke (LINKKI)  ja aiemmat robottikoptereihin liittyvät uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Kuva: Seppo Toivari/Luke

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!