Älykäs virtaussäädin – MEMS-anturi apuun

VTT ja Fläkt Woods ovat kehittäneet ilmastointiin älykkään virtaussäätimen, jossa hyödynnetään ultraääneen perustuvaa MEMS-virtausanturia. Uusi säädin sopii esimerkiksi vaativiin sairaalaolosuhteisiin ja kouluihin.

Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät perustuvat arvioituun keskimääräiseen käyttöasteeseen, eivätkä ne pysty mukautumaan käyttöasteen yllättäviin muutoksiin. VTT ja Fläkt Woods hakivat ratkaisua ongelmaan Tekes-rahoitteisessa ULVI-yhteisprojektissa.

Yritykset kehittivät projektissa MEMS-pohjaisen virtausanturin, joka mahdollistaa luotettavan mittauksen koko nopeusalueella, myös pienillä virtauksilla. VTT:llä on kehitetty piipohjaisia MEMS-antureita 90-luvulta saakka.

”Virtausanturi perustuu ultraäänitekniikkaan, jossa pulssi lähetetään ilmastointikanavan säteen suuntaisesti ja mitataan differentiaalisesti. Tällä mittausjärjestelyllä eliminoimme monia virhelähteitä ja mittauksesta saadaan siten erittäin tarkka”, kertoo tutkimustiimin vetäjä Anu Kärkkäinen VTT:ltä.

Ilmanvaihtojärjestelmässä ei tarvita likaa kerääviä eikä tilaa vieviä mittalaitteita. Huoltovapaa, hiljainen ja tarkka älyanturiratkaisu ei myöskään aiheuta painehäviöitä. Tuote lanseerataan ensimmäisenä Suomen ja Ruotsin markkinoille syyskuussa.

Kuvat: Fläkt Woods / VTT