Autotehdas siivitti viennin kasvua

Vienti kasvoi kesäkuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta Tullin uusimpien ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,1 miljardia euroa. Kasvu johtui sekä viennin määrän, että vientihintojen parantumisesta. Erityisesti autojen vienti piikitti kesäkuussa. Myös puu ja metalli menivät hyvin kaupaksi.

Tärkeimmistä tavararyhmistä autojen lisäksi teollisuuden koneiden, kemianteollisuuden tuotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien vienti kasvoi. Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisvienti kohosi kolme prosenttia kesäkuussa.

Autoja vietiin kesäkuussa 7 751 kappaletta, kun viime vuoden kesäkuussa niitä vietiin 3 662 kappaletta.

Hyvässä vireessä ollut sähkökoneiden ja -laitteiden, ja öljyjalosteiden vienti heikkeni. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti pieneni prosentin ja kuljetusvälineiden 26 prosenttia viime vuoden vertailukuukauden suuren alustoimituksen vuoksi. Onneksi kojeiden ja mittareiden vienti kasvoi 26 prosenttia.

Kokonaisuutena kuljetusvälineet laskivat autoviennin huimasta noususta huolimatta. Viennin laskua selittää vertailukuussa vuosi sitten Saksaan toimitettu 481 miljoonan euron arvoinen laiva. Nyt vastaavan tasoisia kauppoja ei ollut tarjota.

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti heikkeni kokonaisuudessaan seitsemän prosenttia kesäkuussa. Henkilöautojen viennin arvo kasvoi kesäkuussa peräti 173 prosenttia ja oli 178 miljoonaa euroa.

Teollisuuskoneiden ja –laitteiden vienti vahvistui kahdeksan prosenttia. Näistä tavaroista voimakoneiden ja moottoreiden vienti aleni prosentin, mutta teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden vienti kasvoi 13 prosenttia. Teollisuuden yleiskoneiden vienti kohosi kuusi prosenttia.

Koko kesäkuun viennin määrät kohosivat 0,9 prosenttia ja vientihinnat 2,0 prosenttia. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu vienti kohosi 15 prosenttia viime vuodesta.  Vienti EU-maihin ei muuttunut viime vuodesta kesäkuussa, mutta vienti EU:n ulkopuolelle suureni kuusi prosenttia. Vienti kohosi tärkeimmistä vientimaista Ruotsiin, Alankomaihin, Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Ranskaan.

Vienti Saksaan laski vertailukuukauden vuoden takaisen alustoimituksesta johtuen.

Kauppatase oli kesäkuussa toukokuun ylijäämäkuukauden jälkeen taas alijäämäinen. Alijäämää tuli 68 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi 881 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 231 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuun vaje oli tuolloin lähes 1,2 miljardia euroa.

LISÄÄ: Tullin kesäkuun 2017 vienti- ja tuontitilastot (LINKKI, pdf)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue tästä ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017