Data ja alustatalous koskettavat meitä kaikkia

Uudenlainen datatalous romuttaa vanhat liiketoimintamallit ja -ajattelun, kerrotaan it-yhtiö Solitan Think Tank -raportissa. Siinä peräänkuulutetaan yrityksiä heräämään data- ja alustaliiketoimintaan kilpailutekijänä.

Älykäs datan hyödyntäminen johtaa murrokseen monella toimialalla, mutta raportin esitelleen Solitan Pekka Aholan mutta moni suomalaisyritys ei vielä syvällisesti ymmärrä datan strategista merkitystä.

Pekka Ahola, Solita

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayhtiö Solita kokosi kevään 2017 aikana Think Tank -ryhmän. Nyt heidän näkemykset on koostettu Liiketoiminta ja datavallankumous -raporttiin.

Pohjoismaiset yritykset tiedostavat jo hyvin datan hyödyntämisen merkityksen. Käytännön toimet uuden dataliiketoiminnan rakentamisessa käynnistyvät kuitenkin turhankin hitaasti.

Dataa ei ole raportin mukaan totuttu pitämään kilpailutekijänä, vaikka siitä voi tulla tulevaisuudessa ydinliiketoimintaa lähes kaikilla toimialoilla.  Digitaalisuus, globalisaatio, yhteisöllisyys ja jakamistalous ovat suuria kulttuurin läpi leikkaavia ilmiötä.

Dataa syntyy nykyisin kahdessa päivässä yhtä paljon kuin sitä oli koko maailmassa vuoteen 2004 mennessä. Loppua eksponentiaaliselle kasvulle ei ole näkyvissä.

Dataan perustuvat uudet digitaaliset alustat ovat usein perinteisiä liiketoimintamalleja kustannustehokkaampi ja parempi tapa palvella asiakasta, kun datan hyödyntäminen on kaikkien osapuolten toiminnan keskiössä.

Alustataloudessa toimijat voidaan jakaa toimijoihin, jotka pyörittävät ja hallinnoivat alustoja sekä toimijoihin, jotka hyödyntävät alustoja tehokkaasti.

Tärkeimmät huomiot

  • Data muuttaa kaikki liiketoiminnat. Maailmasta on tullut dataohjautuva. Yrityksellä, joka ei hyödynnä dataa kekseliäästi ei ole tulevaisuutta:
  • Data auttaa tehostamaan nykyliiketoimintaa ja tekemään parempia päätöksiä – ennen kaikkea sen pohjalta syntyy kuitenkin myös täysin uutta liiketoimintaa. Datan soveltamisesta tulee ydinliiketoimintaa kaikkialla.
  • Yritys tarvitsee datastrategian. Kyky hyödyntää oivaltavasti dataa on yritysten merkittävin kilpailutekijä.
  • Datan laatu ja tuoreus ratkaisevat. Ajantasainen data on arvokasta. Vanhentunut tai epärelevantti data voi ohjata väärään suuntaan.
  • Dataa pitää jalostaa. Datatalouden pihvi ei ole raakadatan myyminen, vaan datan jalostaminen uudeksi liiketoiminnaksi; tuotteiksi ja palveluiksi.
  • Data ja alustatalous elävät symbioosissa. Dataliiketoiminta ei ole sama asia kuin alustaliiketoiminta, mutta dataliiketoimintaan panostaminen voimistaa aina alusta-ajattelua.
  • Alustat tulevat ajan myötä kaikille toimialoille. Johtamisen ja kulttuurin täytyy muuttua.
  • Empatia ratkaisee dataliiketoiminnassa. Yritysten täytyy ymmärtää ihmisten arvonmuodostusta yhä syvällisemmin. Yritys, joka osaa mallintaa kuluttajan huolia ja murheita, menestyy.
  • Dataliiketoimintaa oppii vain tekemällä. Investoi myös villeihin kortteihin!

LISÄÄ: Think Tank -raportti (LINKKI, vaatii kirjautumisen) ja aiempi kaksi vuotta sitten julkaistu IoT-raportti (LINKKI)