Työkaluohjelmisto tietoverkkojen laatumittauksiin – sopii 5G-verkkoihin

Vuoden alussa perustettu oululainen Kaitotek jatkaa VTT:llä alkunsa saaneen tiedonsiirron palvelunlaatua mittaavan ohjelmiston jatkokehittämistä. Mittaustyökalu voi kertoa reaaliaikaisesti esimerkiksi 5G-verkoissa  millaisia bittinopeuksia, viiveitä ja tiedonsiirron katkoksia verkkoyhteyksissä tapahtuu.

Verkot monipuolistuvat jatkuvasti ja etenkin turvallisuuskriittisissä ratkaisuissa on tärkeää tietää verkon senhetkinen laatu, jotta sovellukset voivat mukautua tilanteeseen. Uuden Kaitotekin mukaan  monet markkinoiden nykyiset työkalut soveltuvat heikosti olemassa olevan verkkoliikenteen sujuvuuden mittaamiseen.

”Passiivisen mittauksen avulla voidaan havaita nopeasti, millaisena eri sovellukset ja loppukäyttäjät kokevat tietoverkkojen suorituskyvyn – oli kyseessä sitten puhe-, video- tai datasovellus”, kertoo VTT:llä aiemmin työskennellyt, nykyinen Kaitotekin toimitusjohtaja Jarmo Prokkola .

Viime aikoina VTT on käyttänyt Kaitotekin mittausohjelmistoa muun muassa 5G-testiverkon testaamiseen ja tutkimukseen. Esimerkiksi IKEA Centresin Matkus-kauppakeskuksessa tehtiin mittauskampanja, jossa saatiin tietoa Suomessa toimivien matkapuhelinoperaattoriverkkojen ja kaupan oman langattoman verkon toiminnasta kauppakeskuksen sisällä.

”Mittausten perusteella voidaan tehdä tarvittavat parannukset ja todentaa verkkojen toimivuus uusintamittauksilla. Lisäksi voidaan toteuttaa jatkuvaa seurantaa suorituskyvyn riittävyydestä erilaisten sovellusten, kuten puheluiden ja reaaliaikaisen tiedonsiirron tarpeisiin”, sanoo tutkimustiimin päällikkö  Jyrki Huusko VTT:ltä.

Kaitotek jatkokehittää ja ylläpitää VTT:llä kehitettyä teknologiaa nyt nimellä Qosium. Teknologiasiirron myötä on voitu aloittaa mittausohjelmiston laajamittainen kaupallistaminen ja asiakaslähtöinen tuotekehitys. Ohjelmistotyökalu sopii laajalti erilaisiin tietoverkkoihin.

LISÄÄ: Kaivotek (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue tästä ilmaiseksi!