Teknologiateollisuuden tilaukset notkahtivat

Teknologiateollisuuden tuorein Talousnäkymät-raportti antaa viitteitä siitä, että Suomen kokonaisvienti ei ole enää kasvamassa. Alan yritykset Suomessa saivat heinä–syyskuussa euromääräisesti selvästi vähemmän tilauksia kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Myös henkilöstömäärän kasvu on ollut kesän jälkeen hitaampaa kuin alkuvuonna.

Tulokset perustuvat Teknologiateollisuus ry:n yrityskyselyyn, jolla selvitettiin alan yritysten uusia tilauksia, tilauskantaa ja henkilöstökehitystä heinä–syyskuussa.

Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry

”Maailmantalous kasvaa vahvasti, mutta valitettavasti Suomessa kasvu näyttää hidastumisen merkkejä. Mahdollisten myönteisten tulosjulkistusten keskellä on syytä muistaa, että monien kansainvälisten yritysten tulos tehdään muualla kuin kotimaassa”, muistuttaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Teknologiateollisuuden tiedustelussa mukana olevat yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa euromääräisesti 22 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 14 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yrityksistä 62 prosenttia raportoi uusien tilausten vähentyneen huhti–kesäkuun jälkeen, 30 prosenttia lisääntyneen ja 8 prosenttia pysyneen ennallaan.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin kesäkuun lopussa, mutta 15 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 syyskuussa. Yrityksistä 49 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen kesäkuun jälkeen, 36 prosenttia kasvaneen ja 15 prosenttia pysyneen ennallaan.

”Valtaosa yrityksistä siis kertoo, että sekä uudet tilaukset että tilauskanta supistuivat edellisestä kvartaalista. Myös Tilastokeskuksen ja Tullin luvut kertovat samanlaista tarinaa: vienti hypähti ylöspäin vuoden alkupuolella, mutta maaliskuun jälkeen kasvua ei ole enää ollut. Vahvan kasvun kausi uhkaa jäädä lyhyeksi pyrähdykseksi”, Turunen sanoo.

Tuoreet luvut ovat ikävä uutinen ja nostavat esiin huolen talouden kasvusta ja pysyvästä tervehtymisestä.  Teknologiateollisuus nostaa esiin yritystukikeskustelun. Niissä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että julkisen rahoituksen osuus yritysten TKI-panostuksesta on Suomessa vain kolme prosenttia. Tämä on alle puolet OECD-maiden keskiarvosta. Kyse on investoinnista tulevaisuuteen, joten rahoitus pitäisi nopeasti kaksinkertaistaa.

 

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4/2017 -raportti (LINKKI, pdf)

Aloituskuva: Vuosaaren satama / Tekes /Anton Kalland

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!