Tuotekehitys kiinnostaa jälleen – kasvua enemmän kuin viiteen vuoteen

Yhä useammat suomalaisyritykset panostavat tänä vuonna tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuin kuluneen viiden viime vuoden aikana. Spinversen, Tekesin ja Teknologiateollisuuden teknologiajohtajille tekemässä CTO-kyselyssä pureuduttiin erityisesti digitalisaation yrityksille aiheuttamaan muutokseen.

Selvityksessä 49 prosenttia kyselyyn vastanneista teknologiajohtajista kertoo t&k-budjetin kasvaneen tänä vuonna ja  vain 11 prosenttia kertoo budjetin pienentyneen.  Positiivinen trendi näyttää selvityksen mukaan voimistuvan vuodelle 2018.

Suomalaisyritykset investoivat digitalisaatioon sen tuoman kilpailuedun sekä asiakasarvon lisäämisen eikä perinteisen kustannussäästön vuoksi. Tärkeimpänä haasteena digimuutoksessa nähdään osaamisen kasvattaminen.

Suurin osa (67 %) kyselyyn vastanneista teknologiajohtajista näkee digitaalisen muutoksen vaatiivan uudenlaista osaamista sekä nykyisiltä että tulevilta työntekijöiltä.

Risto Siilasmaa

Kolme viidestä kokee, että osaamisen kasvattaminen on tärkein kehityskohta, jotta digitalisaatio etenisi yrityksissä. Kuitenkin vain alle viidesosa yrityksistä on panostanut henkilöstönsä koulutukseen digitalisaatioon liittyen.

’’Osaajapulan ratkaisemiseksi tarvitaan panostuksia niin yrityksiltä kuin kaikilla koulutusasteilla. Meidän tulee ponnistella kovemmin päästäksemme osaamisen kärkeen.”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Risto Siilasmaa (kuvassa).

Useimmat yritykset ovat jo sisällyttäneet digitalisaation strategiaansa. Merkittävää on, että kustannustehokkuuden sijaan enemmistö vastaajista (70 %) keskittyy asiakasarvon lisäämiseen ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Kyselyn tulosten perusteella kilpailuetua on syntynyt erityisesti monipuolisemman tuotevalikoiman ja uusien palveluiden kautta.

Kolme neljästä yrityksestä näkee, että suurimmat riskit nykyiselle liiketoiminnalle aiheutuvat uusista kilpailijoista ja omien asiakkaiden siirtymisessä uusille toimijoille. Esimerkiksi suurin osa vastaajista arvioi, että tällä hetkellä alalla ei ole vallitsevassa asemassa olevaa alustatoimijaa, mutta kolmannes näkee tällaisen alustan syntyvän 2-3 vuoden aikajänteellä.

”Teollisuuden digitaalisaation alustatalous on vielä kehittymässä.  Toimivat ratkaisut ovat toimialavetoisia, eikä googlemaisia dominoivia toimijoita tulla välttämättä edes näkemään. Suomalaisille yrityksille on vielä paljon mahdollisuuksia auki, jopa nousta alueensa globaaliksi veturiksi”, kommentoi Pekka Koponen, CEO, Spinverse Oy.

CTO-barometriin vastasi 96 suomalaista teknologiajohtajaa. Kyselyyn vastaajat edustavat laajasti suomalaista teollisuutta. 54% vastaajista oli pk-yrityksistä ja loput suuryrityksistä. Eri toimialat olivat kyselyssä laajasti edustettuina. Suurin vastaajasektori oli ICT- ja elektroniikkayritykset (39 %). Tulokset julkistettiin Spinversen, Tekesin ja Teknologiateollisuuden järjestämässä CTO Forumissa 25.10.2017 Helsingissä.

LISÄÄ: CTO-barometrin tulokset 2017 ja aiemmilta kerroilta (LINKKI)

Kuva: VTT

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!