Lisätty todellisuus auttaa metsäteollisuutta

Joensuun Tiedepuisto pyrkii saattamaan biotalouden ja fotoniikan osaajat yhteen. Yksi osa sitä on vuosittainen Forest & Photonics -tapahtuma Kolilla. Viimeksi usimpia aiheita olivat VR ja lisätty todellisuus AR. Niistä odotetaan saatavan yhä suurempia hyötyjä metsäbiotalouden arvoketjujen eri vaiheissa.

Fotoniikka eli valotiede tarkoittaa valon tuottamista, käsittelyä ja tarkkailua. Metsäteollisuudessa fotoniikkaa käytetään lähes jokaisessa arvoketjun osassa, mutta kehittämiseen varaa edelleen on.

’’Metsäsektorilla mittaaminen ja tiedon kerääminen sekä sen esittäminen ja visualisointi ovat yhä tärkeämpiä. Näissä fotoniikka toimii avainasemassa: erilaisissa kuvantamisissa ja laser-keilauksessa sekä AR:ssä, MR:ssä ja VR:ssä, muistutti yksi tapahtuman pääpuhujista, Jaakko Kuusisaari Tiedolta.

Fotoniikkaa soveltavalla silmänliiketutkimuksella voidaan nostaa esimerkiksi puunkorjuukoneita käyttävien motokuskien tehokkuutta koulutuksessa. Kokenut ja tehokas kuski voi olla puunkorjuussa 40 prosenttia taitavampi kuin aloittelija. Nyt voidaan seurata, mitä kokenut tekee toisin kuin kokematon ja parantaa siten koulutusta.

Metsänjalostuksen suuryrityksissä fotoniikkaa jo hyödynnetään. Esimerkiksi selluteollisuudessa käytetään optisia antureita ja spektrimittareita prosessin eri vaiheissa ja kaukokartoitusta laadun valvonnassa.

’’Pienemmät toimijat ovat usein ketterämpiä omaksumaan uusia teknologisia innovaatioita, ja heitä pyrimme nyt innostamaan mukaan’’, sanoo vuosittaista tapahtumaa järjestävän Joensuun tiedepuiston kehityspäällikkö Juha Purmonen.

Fotoniikan huippututkimusta ja metsäalan toimijoita esittelevä tapahtuma järjestetään jälleen 10.-11. lokakuuta 2018 Kolilla.

LISÄÄ: Fotoniikka (LINKKI) ja Joensuun tiedepuisto (LINKKI)

Kuva: Tuukka Pakarinen / Joensuun Tiedepuisto.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!