Suomen ensimmäinen älytie käyttöön – robottiautoille

Tänään iltapäivällä vihitään Muoniossa käyttöön Suomen ensimmäinen antureilla instrumentoitu noin kymmenen kilometrin tieosuus valtatie 21:llä alkaen Pahtosen levähdyspaikalta kohti pohjoista. Uusi älytie mahdollistaa robottiautokokeilut käytännön liikenteessä.

Liikenneministeriön Aurora-älytie palvelee uuden automaattisen ajamisen ja tulevaisuuden liikenneinfrastruktuurin kehittämistyötä erityisesti arktisia pohjoisia olosuhteita ja osaamista hyödyntäen. Tien varustelu tukee ajoneuvojen teknistä suoriutumista.

Muonion älytiehen on upotettu runsaasti antureita ja liikennettä mittaavia laitteita. Kuva Trafin kamerasta kesällä 2017.

Aurora-hankkeen tarkoituksena on edistää tieliikenteen automatisaatiota, löytää uusia älykkäitä ratkaisuja tiestön korjausvelan taittamiseen ja talvikunnossapitoon sekä parantaa raskaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Liikenneviraston Aurora-älytielle toivotaan testaajajia ympäri maailmaa kokeilemaan automaattiajamiseen ja infrastruktuuriin liittyvää teknologiaa.

Tämän päivän avajaisissa esiintyvät Norjan tiehallinnon pääjohtaja Terje-Moe Gustavsenin, Euroopan tiejohtajien järjestön pääsihteeri Steve Phillipsin lisäksi liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläisen ja Auroran verkostojohtaja Reija Viinanen.

”Nyt näemme, miten automaattinen ajaminen vaikuttaa tiestöön ja mitä se edellyttää tien talvikunnossapidolta. Erityisesti viranomaisilla, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät tieverkkoa, on nyt mahdollisuus saada tietoa hyödynnettäväksi tieverkon hoidosta ja hallinnasta”, kertoo Auroran verkostojohtaja Reija Viinanen.

Auroran projektipäällikkö Alina Koskela pureutuu omassa esityksessä älytien asfaltin sisään, tien pientareisiin ja sitä ympäröivään laitteistoon. Koskela kertoo, miten tie on instrumentoitu, mitä tietoa tie ja instrumentointi tuottaa ja kuinka sitä hyödynnetään.

Auroran älytie on avoin testialusta

Tiestä ja sen ympäristöstä kerättävä data on vapaasti toimijoiden käytettävissä Liikenneviraston Digitraffic-palvelun kautta. Testaaminen voi kohdistua esimerkiksi ajoneuvojen paikantamiseen tilanteessa, jossa tien peittää lumi ja jää.

Kuva: Robottiliikenteen esitys, 1.9.2015, Kirsi Miettinen, LVM.

”Sijainnista kertyvään tietoon liittyvät kenttäkokeet käynnistyvät Liikenneviraston ja Trafin omissa monivuotisissa tutkimushankkeissa jo tämän vuoden puolella”, kertoo Auroran verkostojohtaja Reija Viinanen.

”Suomella on nyt mahdollisuus profiloitua talvisen automaattiajamisen testauksen edelläkävijänä. Keskeisessä roolissa on tien kunnonhallintaan ja ennakoivaan talvihoitoon liittyvä tutkimus”, toteaa Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen testijakso

Älytie on osa Aurora Borealis -älyliikennekäytävää, joka alkaa Kolarista ja jatkuu Norjan puolelle Tromssaan. ”Suomen ja Norjan älyliikennekäytävä on yksi Euroopan komission tunnustamista Euroopan automaattiajamisen testialueista verkottuneille ja automaattisille ajoneuvoille”, kertoo pääsihteeri Steve Phillips Euroopan tiejohtajien järjestöstä.

Auroran tärkeä yhteistyökumppani on Norjan tielaitos, joka on rakentamassa omaa älytieosuuttaan Kilpisjärven raja-alueelta kohti Skibotn-laaksoa. ”Meitä yhdistävät pohjoisen haastavat liikenneolosuhteet ja niihin tarvitaan uusia älykkäämpiä ratkaisuja. Yhteistyössä korostuvat erityisesti valtioiden rajat ylittävät ratkaisut ja raskaan liikenteen turvallisuutta edistävät toimenpiteet”, korostaa Auroran Reija Viinanen.

LISÄÄ: Aiemmat älytietä koskevat uutiset (LINKKI) ja uusi älytie mittauspisteineen kartalla (LINKKI)

Kuvituskuva:Volvo

Päivitetty 7.11.2017 kl0 23.00

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016