Bittium laajentaa softradioiden toimintaa

Oululainen Bittium tuo eurooppalaisen ESSOR-ohjelmistoradiohankkeen uudet aaltomuodon toiminnallisuudet Tough SDR-radioihinsa. ESSOR-hankkeessa tutkitaan eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja parannetaan eri maiden yhteistoimintakykyä.

Eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävien yritysten teollinen konsortio Alliance for ESSOR (a4ESSOR) ja ESSOR-maita edustava OCCAR-organisaatio (Organisation for Joint Armament Cooperation, Organisation Conjointe de Coopération en Matière d’Armement) ovat allekirjoittaneet OC1-vaihetta koskevan sopimuksen .

Bittium on osallisena ESSOR-ohjelmistoradiohanketta (European Secure Software defined Radio) jatkavassa Operational Capability 1 -vaiheessa (OC1), jossa kehitetään eri maiden joukkojen yhteisoperaatioihin tarkoitetun ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon (HDR WF) operatiivista suorituskykyä.

ESSOR HDR WF -aaltomuoto on myös osana Bittium Tough SDR -ohjelmistoradiopohjaisia taktisia radioita kuten Tough SDR Handheld -käsiradio ja Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradio (kuvassa).

Operatiivisen suorituskyvyn kehittämisvaiheen myötä nämä uudet toiminnallisuudet tuodaan myös saataville Bittium Tough SDR -radioperheeseen.

ESSOR OC1-vaiheen kesto on 45 kuukautta ja se on arvoltaan noin 50 miljoonaa euroa. Sopimuksen arvo jakautuu OC1-vaiheen keston mukaisesti ja viiden kehitystyötä tekevän yrityksen, Bittium, Indra, Leonardo, Radmor ja Thales, kesken.

Hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin onnistuneesti päätökseen vuonna 2015. Ensimmäisessä vaiheessa hanke tuotti ja validoi sekä eurooppalaisen laajakaistaisen aaltomuodon että ohjelmistoradion aarkkitehtuurimäärittelyn. Sitä on demonstroitu eri kansallisilla radioalustoilla eri yhteyksissä vuoden 2016 aikana ja demonstroinnit jatkuvat OC1-vaiheen aikana.

TAUSTAA: ESSOR-ohjelmistoradioalusta

Eurooppalaisen ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä operaatioissa.

Hanke aloitettiin Euroopan puolustusviraston alaisuudessa vuonna 2009 ja hanketta ovat rahoittaneet Espanjan, Italian, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Suomen valtiot.

Osallistuvien maiden teollisuutta edustavien osapuolten konsortiota johtaa Alliance for ESSOR (a4ESSOR S.A.S) -yhteisyritys, jolle vastuun on antanut OCCAR-organisaatio (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement).

Teollisuutta edustavien osapuolten konsortioon kuuluvat Bittium Suomesta, Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta ja Thales Ranskasta

Kuvat: Bittium

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2016