Lehmille omat aktiivisuusanturit – Ruuvitag käyttöön

Digitaaliset ratkaisut tarjoavat myös maatiloille uudenlaista kilpailukykyä ja helpottavat tuottajien arkea. Ammattikorkeakoulu Centriassa on kehitetty kaulapanta, jolla voidaan mitata laajalti lehmien aktiivisuutta. Käytössä on oululainen langaton Ruuvitag-anturimoduuli.

Uutta mittausjärjestelmää on pilotoitu muun muassa lohtajalaisten Olli ja Anna Niemelän maitotilalla. Heidän mukaansa Ruuvitagin moduulin liikeanturit antavat tarkkaa tietoa esimerkiksi kiima-ajoista.

Ruuvitagin antureilla kerättävä tieto auttaa myös eläinten terveydentilan seurannassa, jos lehmä on esimerkiksi liikkunut tavallista vähemmän.Tiedot esitetään graafisesti, poikkeavista havainnoista tuotetaan hälytyksiä, ja tapahtumia voi seurata paikallisesti tai etänä mobiililaitteella. Ruuvitag-moduuli tukee 4.1 Bluetooth-standardia.

Ammattikorkeakoulu Centrian roolina hankkeessa on pilotointi. Lehmien kaulapannoissa hyödynnetään Ruuvitagin IoT-anturiyksikköä. Kuvassa vasemmalta Centrian kehittämispäällikkö Janne Känsäkoski, projektikoordinaattori Jari Isohanni, kehitysinsinööri Tomi Peltokangas ja viestinnästä, aktiivisuuspantaa esittelevä projektisuunnittelija Leena Toivanen.

Lehmien aktivisuutta mittaava ratkaisu on kehitetty ammattikorkeakoulu Centrian XNet-hankkeessa, jonka päärahoittajana on Keski-Pohjanmaan liitto. Centrian kehittämispäällikkö Janne Känsäkosken mukaan hankkeessa kartoitettiin aluksi nimenomaan niitä käytännön tarpeita, joita tuottajat toivat esille.

Ruuvi Innovationsin IoT-anturiyksikkö perustuu norjalaisen Nordic Semiconductorin Bluetooth 4.2 nRF52832-piiriin. Siinä on myös ST Microelectronicsin ja Boschin anturipiirit.

’’Digitalisointi ja tekoäly voivat olla keino turvata pienten tilojen kilpailukyky, eli elinkeinon jatkuminen. Keinot voivat liittyä esimerkiksi ruokinnan optimointiin, maidon laadun seurantaan, energian ja laitteiden hallintaan tai turvallisuuteen”, Janne Känsäkoski luettelee esimerkkejä.

Centrian projektikoordinaattori Jari Isohannin mukaan lähtökohdat kaupallisille toimijoille ovat projektissa hyvät, koska markkinoilla on olemassa selkeä tarve kohtuuhintaisille ratkaisuille.

Vuoden verran lohjalaisten Niemelöiden navetassa on ollut langattomien IoT-antureiden lisäksi kuusi kameraa; viisi navetassa ja yksi maitotankin tuntumassa. Tilalle asennetaan lisäksi uutena myös lämpökamerat, joilla pyritään pääsemään kiinni lehmien utaretulehduksiin.