Pienistä ydinreaktoreista sähkön lisäksi lämpöä

Pienikokoiset SRM-ydinreaktorit soveltuvat sähköntuotannon lisäksi kaukolämmöntuotantoon ja teollisuuden prosesseihin. VTT on selvittänyt niiden  soveltuvuutta suomalaiseen kaukolämmöntuotantoon.

Pientä modulaarista SMR-reaktoria (Small Modular Reactor) mallinnettiin VTT:ssä osana oletettua suomalaisen esimerkkikaupungin 2030-luvun kaukolämpöverkkoa. Mallinnettu reaktorityyppi olisi tulosten mukaan mahdollista ottaa osaksi kaukolämpöverkon tuotantopalettia. Investoinnin takaisinmaksuajaksi arvioitiin 10-20 vuotta riippuen toteutuvista kustannuksista.

”Pieniä SMR-ydinreaktoreita, joiden kokoluokka on muutamista kymmenistä kolmeensataan megawattiin, voidaan soveltaa myös muuhun kuin pelkkään sähköntuotantoon”, sanoo VTT:n erikoistutkija Ville Tulkki.

Suomessa ydinvoimalla tuotetaan vain sähköä, mutta muualla ydinvoimaa sovelletaan myös muihin käyttökohteisiin, esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon, suolan poistoon merivedestä ja teollisuuden prosessilämmön tuottamiseen. Korkean lämpötilan SMR-konseptien tuottamaa höyryä voisi käyttää esimerkiksi vedyn valmistuksessa.

VTT:n Paris (Potential of Advanced Reactors for Industry and Society) -hankkeessa mallinnettiin NuScale-tyyppistä SMR-reaktoria kaukolämpöjärjestelmässä vuonna 2030. Tarkastelussa oletettiin SMR:n tuottavan pelkkää lämpöä tai sekä lämpöä että sähköä.

LISÄÄ: VTT:n raporttikooste (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: NuScale Power, LLC (LINKKI, videot)

Kuva: NuScale Power, LLC

TAUSTAA: SMR (Small Modular Reactor) 

Maailmalla kehitetään useita erityyppisiä pieniä modulaarisia SMR-reaktoreita, jotka ovat huomattavasti perinteisiä ydinvoimaloita pienempiä.

Reaktoreita kehitetään esimerkiksi Kanadassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Ensimmäiset SMR:t kytketään sähköverkkoon jo vuoden 2018 aikana Kiinassa, ja monen valmistajan arvellaan seuraavan perässä 2020-luvun aikana.

Uusien pienikokoisten modulaaristen reaktorien eduiksi on arvioitumm. nopeampi rakennusaika, standardisoitu laitostyyppi ja soveltuvuus myös pienempiin järjestelmiin ja teollisuusintegraatteihin.

Suurempiin käyttökohteisiin voi tarvittaessa asentaa useammankin pienreaktorin.

SMR:ien kustannukset perustuvat vasta valmistajien arvioihin ja tarkentuvat lähivuosina, kun valmistajat saavat ensimmäiset projektinsa valmiiksi.

Yksi SMR:ien selkeistä eduista on, että standardisoituja laitoksia valmistetaan useita kappaleita, jolloin saavutetaan säästöjä sekä rakentamisessa, operoinnissa että huollossa.