Suomella kirittävää robotti-investoinneissa

Robotiikkaa hyödyntää maailmalla teollisuuden lisäksi yhä useampi muukin organisaatio. Suomessa liikkeellelähtö on ollut konsulttiyritys Deloitten mukaan kuitenkin varovaisempaa, mutta käyttöönoton uskotaan vilkastuvan myös täällä. Nykyisellään Suomen investoinnit eivät yllä eurooppalaiselle tasolle.

”Suomessa robotiikkaa on toistaiseksi testattu pääasiassa pilottiprojektien avulla. Onnistuneet kokemukset ovat kuitenkin rohkaisseet yrityksiä jatkamaan robotiikkakokeilujaan ja erilaisia jatkoprojekteja suunnitellaan nyt uusiin kohteisiin’’, sanoo Deloitten robotiikkapalvelujen vetäjä Mika Kärkkäinen.

Hänen mukaansa monet miettivät myös kognitiivisen automaation hyödyntämistä, eli robotiikkaa tukevien, usein analytiikkaan perustuvien, ratkaisujen käyttöönottoa lisäämään robotisoinnista saatavia hyötyjä. Robotiikan käyttöönoton kustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin. Deloitten uusimman maailmanlaajuisen robotiikkatutkimuksen mukaan robotiikkainvestointien takaisinmaksuaika on niitä hyödyntävillä yrityksillä alle yksi vuosi.

Robotiikka nähdään tutkimuksen mukaan koko yrityksen asiana. Yli 60 prosenttia vastaajista pitää robotiikkaratkaisuja strategisesti merkittävinä tai yrityksen kaikkia toimintoja koskettavina hankkeina.

”Suomalaisten yritysten kannattaisi rohkeasti nostaa robotiikka keskeiseksi strategiseksi alueeksi. Robotiikan hyödyntämisestä voi parhaimmillaan seurata yrityksille kokonaan uutta liiketoimintaa”, Kärkkäinen kannustaa. Hyvä esimerkki Suomesta on Uudenkaupungin autotehdas, jossa on eniten robotteja käytössä ja silti yritys palkkaa myös kasvavasti uusia työntekijöitä.

Deloitten toimitusjohtajan Tomi Pitkäsen mukaan robotit ovat Suomella mahdollisuus, ei uhka. Robotisointi vähentää ihmisten nykyisin hoitamia rutiinitehtäviä, mikä puolestaan tekee ihmisten toimenkuvista mielekkäämpiä ja korkeampaa arvoa tuottavia.

Tutkimuksen mukaan robotiikkaa hyödyntävistä yrityksistä 78 prosenttia arvioi kasvattavansa niihin liittyviä investointeja merkittävästi seuraavien kolmen vuoden aikana. Deloitten Kärkkäisen mukaan kansainvälisestä vertailusta on nähtävissä, että keskimääräiset robotiikkainvestoinnit ovat muualla suurempia kuin Suomessa.

”Robotit ovat jo normaali osa työvoimaa maailmalla, ja kannustamme suomalaisia yrityksiä pikapikaa kuromaan kiinni tätä kuilua”, Deloitten Kärkkäinen haastaa.

Deloitten tämänvuotiseen RPA-kyselyyn vastasi 400 asiakasta eri toimialoilta eri puolilta maailmaa. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2017.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue tästä ilmaiseksi!