Kaupallinen suomalaissatelliitti avaruuteen

Suomalaisen Iceyen ensimmäistä Iceye X1 -satelliittia kuljettanut PSLC-40 raketti laukaistiin aamulla Intian avaruuskeskuksesta Satish Dhawanista. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö allekirjoitti tänään myös uuden avaruuslain, joka tulee voimaan 23. tammikuuta.

Uusi avaruuslaki antaa puitteet Suomen kasvavalle avaruustoiminnalle. Vastaava kansallinen lainsäädäntö on EU-maista myös Ruotsilla, Tanskalla, Itävallalla, Belgialla, Hollannilla, Iso-Britannialla ja Ranskalla.

’’Yksityinen avaruustoiminta kehittyy Suomessa kovaa vauhtia. Sen vuoksi tuli tarpeelliseksi asettaa lainsäädöllä puitteet toiminnan lainmukaisuudelle, turvallisuudelle ja liiketoimintamahdollisuuksille’’, kertoo lakimies Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Avaruusala sai tänään lisää pontta kun intialaisesta avaruuskeskuksesta lähetettiin Suomen ensimmäinen kaupallinen Iceye-X1-satelliitti. Niitä lähetetään pian toistakymmentä lisää ja ne tulevat kiertämään maapalloa 550-580 km korkeudella. Seuraava 70 kiloisen satelliitin lähetys on kesäkuussa 2018. Yhteys ensimmäiseen saatiin nopeasti.

Suomalaisyhtiön tutkasatelliitit tulevat kuvaamaan esimerkiksi arktisen alueen jäämassojen liikkeitä, mikä on tärkeää muun muassa alueella toimiville laivayhtiöille. Niillä voidaan ottaa kuvia myös öljytuhoalueista tai seurata moottoriteiden liikennevirtoja ja metsätuhojen laajuuksia – avaruudesta käsin.

Tutkasatelliitteja voidaan hyödyntää myös pelastuspalvelussa, kuten myrskytuhojen ja tulvavahinkojen seurannassa ja niihin liittyvissä pelastustoimissa, esimerkiksi meripelastuksessa.

Uusi avaruuslaki tulee voimaan 23.1.2018

Tänään hyväksytyn avaruuslain mukaan toiminta on luvanvaraista. Toimijoiden oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden määrittely selkeyttää alan toimintaa ja hallinnollisia menettelytapoja.  ’’Avaruuslailla pannaan lisäksi täytäntöön Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet’’, Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Laissa valtion vastuuta rajoitetaan säätämällä toiminnanharjoittajan vahingonkorvausvastuusta ja valtion takautumisoikeudesta. Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n tehtäväksi tulee toimia avaruustoiminnan lupa- ja valvontaviranomaisena sekä avaruusesineiden rekisterin ylläpitäjänä.

Tavoitteena on ministeriön mukaan luoda sujuva lupaprosessi, joka varmistaa yrityksille koituvan hallinnollisen taakan pysymisen mahdollisimman pienenä. ’Koska ala on Suomessa vasta kehittymässä, lupaprosessi toteutetaan lupaviranomaisen ja hakijoiden vuoropuheluna’’, Maija Lönnqvist kertoo.

Kuva: Iceye

LISÄÄ: Video (LINKKI, Youtube)

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2017