Puheohjatut älylaitteet tulevat – korvaavat osin kännykät

Älypuhelinten käyttö vähenee puheohjattujen älylaitteiden yleistyessä, arvioi konsulttiyritys Accenture Digital Consumer -selvityksessä. Kuluttajat, joilla on kotonaan puheohjattu virtuaaliavustaja, kuten älykaiutin, käyttävät Accenturen mukaan älypuhelimiaan vähemmän viihteen kuluttamiseen ja verkko-ostamiseen.

Lenovon älykaiutin perustuu Amazonin Alexa-puheohjaukseen.

Accenturen tuoreen Digital Consumer -tutkimuksen mukaan Puheohjattujen älylaitteiden omistavien kuluttajien määrä voi ostoaikeiden perusteella yli kaksinkertaistua vuoden 2018 aikana.

Myös kuluttajien kiinnostus lisättyyn ja virtuaaliseen todellisuuteen sekä itseohjautuviin autoihin kasvaa jatkuvasti. Verkkokyselynä toteutettuun tutkimukseen osallistui 21 000 kuluttajaa 19 maasta. Suomi ei ollut mukana, mutta Ruotsi tuo Pohjoismaisen osuuden tutkimukseen.

Tekoälyä hyödyntävät kodin virtuaaliavustajat ovat itsenäisiä laitteita, joita ohjataan äänikomennoilla. Niiden avulla voidaan käyttää monenlaisia palveluita, kuten kuunnella musiikkia, hakea ja toistaa uutisia, säätietoja ja urheilutuloksia, sekä säätää kodin valaistusta ja lämmitystä.

Puheohjauksen uskotaan yleistyvän kotien lisäksi autoihin. Kuva: Amazonin kehittäjäsivut.

Tutkimuksen mukaan 66 prosenttia kuluttajista, jotka omistavat puheohjatun älylaitteen, arvioivat älypuhelimen käyttönsä vähentyneen laitteen hankkimisen jälkeen.

64 prosenttia puheohjatun älylaitteen omistajista sanoi käyttävänsä älypuhelinta vähemmän viihteen kulutukseen, 58 prosenttia käyttää älypuhelinta vähemmän verkko-ostamiseen ja 56 prosenttia tiedonhakuun.

”Digitaaliset avustajat haastavat älypuhelimet kodin toimintojen keskuksena”, sanoo Accenturen Suomen viestintä, media- ja teknologialiiketoiminta-alueen johtava strategiakonsultti Jesse Riekki. ”Nämä edulliset laitteet tarjoavat käytännön hyötyjä ja ovat suhteellisen helppokäyttöisiä. Niiden nopeasti kasvava suosio on yksi merkittävimmistä huipputeknologian trendeistä.”

Kuluttajat raportoivat kyselytutkimuksessa suuresta kiinnostuksesta erillisen puheohjatun älylaitteen ostamiseen tämän vuoden aikana. Jos kaikki ostoaikeet toteutuisivat, puheohjatun älylaitteen omistavien kuluttajien määrä yli kaksinkertaistuisi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Uudenlaisen puheohjatun laitteen omistajia olisi selvityksen mukaan väestöstä esimerkiksi Intiassa 39 prosenttia, Yhdysvalloissa 37 prosenttia, Kiinassa 33 prosenttia, Saksassa 26 prosenttia ja Isossa-Britanniassa 24 prosenttia omistaisi laitteen. Jopa 94 prosenttia puheohjattujen älylaitteiden tämänhetkisistä käyttäjistä on niihin tutkimuksen perusteella joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.

Virtuaalitodellisuuteen kaivataan lisää käytännön sovelluksia

Kuva: Lenovo

Kodin puheohjattujen älylaitteiden ohella Accenturen tutkimuksessa tarkasteltiin myös kuluttajien kiinnostusta lisättyä ja virtuaalitodellisuutta (AR ja VR) sekä itseohjautuvia autoja kohtaan.

Tulosten valossa kuluttajien kiinnostus lisättyyn ja virtuaalitodellisuuteen ei liity pelkkään pelien pelaamiseen, vaan yltää myös paljon käytännöllisempiin tarpeisiin.

Kuva: Volvo

Yli puolet (54 prosenttia) kyselyyn vastanneista olisi Accenturen selvityksen mukaan valmiita matkustamaan itseohjautuvassa henkilöautossa.

Ikä vaikutti selvästi vastaajien matkustushalukkuuteen tulevaisuuden robottiautoissa: 14–17-vuotiaista jopa 71 prosenttia olisi valmiita istumaan itseajavan auton kyytiin, mutta yli 55-vuotiaista ainoastaan 37 prosenttia. 42 prosenttia vastaajista kertoo itseohjautuvien autojen eduksi sen, että ihminen voi keskittyä ajamisen sijaan muihin asioihin.

Kuvat: Amazonin kehittäjälaite ja Lenovon älykaiuttimet ja VR-silmikko.

Lisää: Accenturen Digital Consumer -selvitys (LINKKI, pdf) ja Amazonin Alexa-tekniikan kehittäjäsivut ja videot (LINKKI)