Virtuaalitekniikka tuo ihmisaistit mukaan tietojärjestelmiin

Tietojärjestelmät ja koneet tunnistavat käyttäjänsä ja huomioivat tarpeet sekä tunteet yhä paremmin. Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki myös, miten kuluttaja voi varmentaa omin aistein järjestelmien toiminnan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tekniikaan avulla.

Tulevaisuudessa koneet ja tekoälyjärjestelmät pääsevät VTT:n tutkijoiden mukaan yhä syvällisemmin perille ihmiskäyttäjänsä toiminnasta. Jo nyt tekoälyn avulla voidaan aivojen toimintaa kuvaamalla muodostaa kuva siitä, mitä kyseiset aivot katselevat ruudulta ja kasvojen mikroilmeistä päätellä henkilön tunnetiloja.

Kuvassa esitetään kertakäyttösalasanan purkaminen kahdesta erikseen salatusta kuvasta pelkän näköaistin avulla. Kuva: VTT.

VTT kehitti ”Human Verifiable Computing” eli ihmisaistein varmennettavan laskennan iBet-projektissa. Siinä lisättyä ja virtuaalitodellisuutta käyttämällä ratkaisuja ihmisten ja järjestelmien välisen luottamuksen rakentamiseksi sekä tietoturvan varmentamisen helpottamiseksi. Tämä on tärkeä osa digitaalista tulevaisuutta, jossa ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on yhä saumattomampaa ja olennainen osa jokapäiväistä toimintaa.

”Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologioiden avulla voimme paremmin hyödyntää eri aisteja ja tarjota mahdollisuuden jatkuvaan luotettavuuden arviointiin ihmisen ja koneiden välillä”, kertoo erikoistutkija Kimmo Halunen VTT:ltä.

Avainasemassa oli myös kryptografisesti varmennettavan laskennan ulottaminen ihmiskäyttäjälle saakka. Projektissa demonstroitiin toiminnallisuuksia, joissa käytetään ihmisaistein varmennettavaa laskentaa. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden avulla voidaan jakaa kertakäyttösalasanoja ja käyttää niitä puheentunnistuksen avulla.

Tulevaisuudessa huoltomies voi saada puhelimeensa myös kohteessa aiemmin käyneiden huoltomiesten jättämiä vinkkejä. Lisää Uusiteknologia.fi:n uutisesta (LINKKI) Kuva: Konecranes

Lisättyä todellisuutta voi käyttää myös moniaistiseen palautteeseen esimerkiksi siten, että käyttäjän kääntämään venttiiliin tulee visuaalinen käyttöohje ja ohjeen vastaisesta toiminnasta virheilmoitus. Se voi ilmetä kuvana ja äänenä älylaseissa sekä esimerkiksi värinänä käyttäjän älykellossa tai muussa mobiililaitteessa.

Hankkeen tulosten perusteella nähdään, että perusteknologiat ihmisaistein varmennettavan laskennan toteuttamiseksi ovat olemassa. Lisäksi lisätyn todellisuuden ja turvallisuusinformaation yhdistämisellä voidaan tuoda uusia palveluita käyttäjille.

Nykyiset kryptografiset menetelmät ja protokollat toimivat lähes poikkeuksetta koneiden välisessä kommunikaatiossa.

Käyttäjän mukaan ottaminen protokollaan edellyttää kuitenkin VTT:n mukaan vielä työtä niin tutkimuksen, järjestelmien ja sovellusten kehityksen kuin ihmisten käyttäytymisen suhteen.

LISÄÄ: Human Verifiable Computing -julkaisu (LINKKI, pdf)

Aloituskuva: Shutterstock

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusinta tietoa   – Lue tästä ilmaiseksi!