Sähköautot esille teemapäivänä

Tänään järjestettävän Sähkön päivänä tapahtuman järjestäjät haluavat nostaa  esille teemana sähköautoilua. Suomessa pitäisi hallituksen linjauksen mukaan olla vuoteen 2030 mennessä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa.

Sähkön päivän järjestäjät muistuttavat, että sähköautoista ei tule pienhiukkas- eikä typenoksidipäästöjä. Sähköisen liikenteen yleistyminen pienentää myös kaupungin melutasoa. Tapahtumajärjestäjien mukaan sähköautolla on myös edullisempaa ajaa kuin polttomoottoriautolla.

Sähköllä ajo maksaa noin kaksi euroa sataa kilometriä kohden.  Hankintahinnaltaan täyssähköauto on edelleen kalliimpi kuin perinteinen polttomoottoriauto, mutta hintaero kaventuu hiljalleen. Kehitys voisi olla tosin nopeampaakin, jos valtio tukisi voimallisemmin hankintaa Norjan tapaan.

Älykäs sähköverkko mahdollistaa sähköautojen lisäksi sähköenergian tehokkaamman käytön ja hajautetumman sähköntuotannon. Kuluttaja voisi tuottaa itse sähkönsä ja vaikuttaa entistä paremmin omaan sähkön kulutukseensa. Myös aurinkokennot tuovat uusia ratkaisuja sähkönjakeluun.

Suomesta on tullut myös ensimmäinen maa, jossa lähes joka pientaloudessa sähkönkulutusta voi mitata tunneittain. Vielä 2000-luvun alussa etäluettavia sähkömittareita oli alle 10 prosentissa kotitalouksista ja vuoden 2013 lopussa jo 80 prosenttia kotitalouksista oli tuntimittauksen piirissä.

Nykyaikaiset etäluettavat sähkömittarit on varustettu tuntimittausominaisuudella, minkä avulla pystytään mittaamaan ja tallentamaan joka kodin sähkömittausta tunneittain.

Etäluettavan mittarin ansiosta voit ostaa edullista tuntihinnoiteltua sähköä. Sähkölaskun loppusummaa saa pienennettyä, kun sähkön käytön ajoittaa edullisimpiin vuorokauden aikoihin.  Niiden avulla saadaan myös reaaliaikainen tietoa sähköverkon toiminnasta kumpaankin suuntaan.

Kuva: Volkswagen