Teknologiateollisuus kasvoi – sähkö ja elektroniikka +10 prosenttia

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kymmenen prosenttia, yhteensä 74,1 miljardiin euroon. Puolet kasvusta tuli tuotantomäärän lisääntymisestä ja toinen puoli raaka-aineiden ja komponenttien hintojen kasvusta. Parhaiten kasvoi laivateollisuus. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi kymmenen prosenttia.

Kaksi suurta laivatilausta vetivät viime vuoden loppupuolella teknologiateollisuuden tilaukset Suomessa kasvuun loppuvuodesta.  Alan näkymät ovat kuitenkin kuluvalle vuodelle jo laajemminkin toiveikkaat: maailmantalous kasvaa vahvasti, tarjouspyyntöjä on liikkeellä ja liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Tulokset perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedusteluun, jossa selvitettiin alan yritysten uusia tilauksia, tilauskantaa ja henkilöstökehitystä loka–joulukuussa 2017.

Tilauskantatiedustelussa mukana olevat yritykset Suomessa saivat loka–joulukuussa uusia tilauksia euromääräisesti peräti 54 prosenttia enemmän kuin edellisellä kvartaalilla ja 40 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2016.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa. Tilausten hyppäys johtui erityisesti kahdesta suuresta laivatilauksesta ja myös edellisellä kvartaalilla tapahtuneesta notkahduksesta.  Teknologiateollisuuden tilauksissa tapahtui vuosi sitten tasokorotus, mutta sen jälkeen ei ole ollut nousutrendiä laivatilausten tuomaa piikkiä lukuun ottamatta.

Yritysten tilanteet vaihtelevat edelleen suuresti. Viime vuoden vahvasta talouskasvusta huolimatta Teknologiateollisuuden mukaan Suomen talous laahaa edelleen jäljessä keskeisistä kilpailijamaista. Jos verrataan nykytilannetta vuoden 2008 alkuun, muut euromaat ovat Suomea kahdeksan prosenttia edellä BKT:n kehityksessä ja viennissä peräti 40 prosenttia.

Tilastokeskuksen ja Tullin laskelmat kertovat, että teollisuuden liikevaihto Suomessa oli viime vuonna 24 miljardia euroa pienempi kuin vuonna 2008, tavaravienti seitsemän miljardia euroa niukempi ja teollisuuden työpaikkoja oli kaikkiaan 93 000 vähemmän. Viime vuonna Teknologiateollisuuden henkilöstö kasvoi viime vuonna runsaat kaksi prosenttia, ja alan henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 297 000.

Tilannetta selittää ennen kaikkea se, että teollisuuden suuryritysten tuotanto ja liikevaihto ovat vähentyneet Suomessa ja se heijastuu myös alihankkijoiden tilanteeseen. Kyse ei ole luovasta tuhosta, sillä suuryritykset ovat kasvaneet Suomen sijasta muualla maailmassa.

’’Kyse on yritysten – kaikenkokoisten yritysten – toimintaympäristöstä ja Suomen vetovoimasta. Yhtä kaikkivoipaa lääkettä ei ole, vaan tarvitaan monenlaisia toimia ja valtava määrä uusia investointeja. Näin turvataan hyvinvoinnin rahoitus’’, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoi.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta parani

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähköko neet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 10 prosenttia vuonna 2017 verrattuna edellisvuotiseen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 14,7 miljardia euroa.  Silti taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 30,4 miljardia euroa.
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uusien tilausten että tilauskannan arvo kasvoivat loka-joulukuussa. Verrattuna edeltävään neljännekseen tilaukset lisääntyivät useammassa yrityksessä kuin vähenivät. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 14 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla vuosineljänneksellä.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa ja viisi prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 joulukuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä silti vain samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna runsaan prosentin verrattuna vuoteen 2016. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 39 000 eli 500 vähemmän kuin edellisvuonna.
Tietotekniiikka kasvoi kahdeksan prosenttia

Tietotekniikan yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi kahdeksan prosenttia vuonna 2017 verrattuna edeltävään vuoteen. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 12,4 miljardia euroa.

Tietotekniikka-alan kasvu on jakaantunut kovin epäyhtenäisesti viimeisen vuoden aikana. Kun ohjelmistojen ja tietojen käsittelypalvelujen myynti kasvoi viime vuonna kaikkiaan kuusi prosenttia, palvelinkeskusten ja verkkoportaalien liikevaihto  kasvoi yhteensä 18 prosenttia.

Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna vajaat kaksi prosenttia verrattuna vuoteen 2016.  Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 62 600 eli noin 1 000  enemmän kuin edellisvuonna

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden tuorein Talousnäkymät-raportti sisältää tarkemmat arviot elektroniikan ja it:n lisäksi koneteollisuudesta ja metallinvalmistuksesta.  (LINKKI, pdf)

Kuva: ABB

Päivitetty 13.41

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusinta tietoa   – Lue tästä ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/2_2017