Tekoälyyn uskotaan mutta ei investoida

Accenture Strategy on julkaissut Maailman talousfoorumin kokouksessa selvityksen, joka mukaan sekä yritysjohto että työntekijät uskovat tekoälyn parantaa liiketoiminnan tuloksia ja työntekijäkokemusta. Silti yrityksissä ei ainakaan vielä investoida voimallisesti älykkäiden teknologioiden osaamisen kehittämiseen ja määritä työtehtäviä uudelleen.

Tekoälyn tuomat kasvumahdollisuudet voivat selvityksen mukaan jäädä jopa toteutumatta, jos investointitahti ei parane. Tekoälyinnostuksen ja -investointien välillä epäsuhta. Vain kolme prosenttia yrityksistä kertoo organisaationsa suunnittelevan merkittäviä lisäinvestointeja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen seuraavien kolmen vuoden aikana.

Raportin arvion mukaan ne yhtiöt, jotka investoivat tekoälyyn sekä ihmisten ja koneiden yhteistyöhön samassa suhteessa kuin kansainvälisesti parhaiten menestyvät yritykset, voivat kasvattaa liikevaihtoaan 38 prosenttia ja työpaikkojen määrää kymmenen prosenttia vuoteen 2022 mennessä. Globaalissa kyselyssä Suomi ei ollut mukana. Eurooppaa edustivat Saksa, Ranska, Britannia, Italia ja Espanja.

Accenturen tutkimuksen mukaan sekä yritysjohto että työntekijät uskovat tekoälyn mahdollisuuksiin parantaa liiketoiminnan tuloksia ja työntekijäkokemusta. Tutkimukseen osallistuneista 1 200:sta ylimmän johdon edustajasta 72 prosenttia kertoi, että älykäs teknologia on heidän yritykselleen kriittinen kilpailutekijä.

Yritysjohdosta 61 prosenttia uskoo, että yhteistyötä tekoälyn kanssa edellyttävien työtehtävien osuus kasvaa seuraavan kolmen vuoden aikana. 69 prosenttia tutkimukseen osallistuneista 14 000 työntekijästä pitää tärkeänä kehittää taitoja yhteistyöhön älykkäiden koneiden kanssa.

”Yrityksiä arvioidaan tulevaisuudessa enenevissä määrin suhteessa niiden kykyyn hyödyntää nopeasti älykkäitä teknologioita ja ihmisten kekseliäisyyttä kaikilla ydinliiketoiminta-alueilla kasvun varmistamiseksi’’, sanoo Accenturen Osaamiset ja Organisaatiot -liiketoiminnan johtaja Terhi Mäkelä.

Tutkimuksen mukaan tekoälytaitoinvestointien lisäämiseen on vahvat perusteet. 63 prosenttia yritysten ylimmän johdon edustajista uskoo, että heidän yritykseensä syntyy uusia työpaikkoja tekoälyn johdosta seuraavan kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan 62 prosenttia työntekijöistä uskoo, että tekoälyllä on myönteinen vaikutus heidän työhönsä.

”Yritysjohto ei enää voi odottaa. Kasvumahdollisuuksien toteutuminen vaatii työntekijöiden tukemista, kun siirrytään uuteen toimintaympäristöön, joka edellyttää työskentelyä älykkäiden teknologioiden kanssa”, Mäkelä kertoo.

LISÄÄ: Accenturen Reworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future workforce? -tutkimus (LINKKI, pdf)