Autoille 5G-testiverkko Sodankylään

Ilmatieteen laitos on yhteistyössä VTT:n ja Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa toteuttanut Sodankylän lentokentälle 5G-testiverkkoa hyödyntävän testi- ja pilotointiympäristön. Testialue on tarkoitettu sekä perinteiselle ajoneuvojen talvitestaukselle että uusille älyliikenteen sovelluksille sekä kuljettajien käyttöön tarkoitetuille älykkäille tiesääpalveluille.

EAKR-rahoitteisessa Sod5G-hankkeessa on luotu rajoitettu 5G-testiverkko sekä tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö moniviranomaispalveluiden, älyliikenteen ja talvitestauksen tarpeisiin Sodankylän kunnan E75 Stargate-testirata-alueelle.

Hankkeen tavoitteena on luoda tarkka paikkakohtainen tiesäätieto- ja  -ennustepalvelu koko testirata-alueelle, joka on mahdollista jakaa alueella liikkuville viranomaisille, autoille ja autoilijoille reaaliajassa. Alueella tullaan ensimmäisessä vaiheessa testaamaan palveluja, joiden avulla auton kuljettaja saa esimerkiksi varoituksen lähestyvästä hälytysajoneuvosta tai tietyöstä.

”Testiradalla voidaan kehittää niin tarkkoja tiesääpalveluja, että kuljettaja saa tiedon kahden kilometrin päässä olevasta erittäin liukkaasta tieosuudesta, tien ylittävästä voimakkaasta raekuurosta 500 metrin etäisyydellä tai hälytyksen juuri edessään tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta”, Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Timo Sukuvaara kuvailee. ”Testiradan talviajo-olosuhteita voidaan muokata joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan”, hän kertoo.

Testialueen kiinteän infrastruktuurin omistaa Sodankylän kunta ja sen ylläpidosta huolehtii Tähtikunta-niminen yhtiö.  Koko hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n kanssa, joka on laajemminkin ollut toteuttamassa Suomen 5G-testausympäristöjä.

”Sodankylän testialue laajentaa Suomen 5G-testiverkkoja ja tarjoaa erittäin hyvät puitteet Suomen arktisen osaamisen hyödyntämiselle”, sanoo VTT:n johtava tutkija Jukka Mäkelä. Myös Lapin AMK osallistuu hankkeeseen testaamalla omia älyliikenneratkaisujaan ympäristössä.

VTT testaa automaattiajamista jo Kolarin älytiellä.

Älykkään liikenteen viestintään ajoneuvojen, tienvarsiasemien sekä palveluiden välille on tarjolla kattava valikoima erilaisia kommunikaatioratkaisuja.

Testirata-alueella on käytössä yhteydet 5G-testiverkkoon sekä langaton LTE-mobiiliverkko VTT:n toteuttamana ja ylläpitämänä. Lisäksi lyhyen kantaman vehicle-to-vehicle sekä vehicle-to-infrastructure -kommunikaatiota voidaan käyttää älyliikenteen

ITS-G5 -teknologian  mukaisesti Ilmatieteen laitoksen ajoneuvoissa sekä Vaisalan tiesääasemissa. Alueella on tarjolla myös perinteisimmät kommunikaatiomenetelmät, kuten 3G-puhelut sekä langaton Wifi-verkko. Pilotointiympäristö ja sen sovellukset ovat hyödynnettävissä automaattiajamisen Aurora-kehityshankkeessa, jolla on ensimmäinen älytie Kolarissa.

Vaisalan mittaustekniikkaa verkkoon

Testiradan varressa on kaksi Vaisala uudenaikaista RWS200-tiesääasemaa tiesäähavaintoinstrumentaatiolla. Ne tuottavat paikallista mittausinformaatiota suoraan testiradalta.

Mittauskalustoon kuuluu perinteisten tiesäähavaintojen lisäksi muun muassa tienpinnan kitka sekä näkyvyys tiealueella. Tiesääasemien havaintoja voidaan myös tukea ajoneuvoista tehtävillä mobiilikitkamittauksilla, joita tehdään testiradalla. Autonomisoituva liikenne tarvitsee tuekseen aiempaa tarkempia olosuhdetietoja.

”Olemme mielellämme mukana pilotoimassa tieolosuhteiden välitystä 5G-infrastruktuurin yli vaativissa sääoloissa liikkuvalle tieliikenteelle”, toteaa Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminnan liikennesegmenttien kehityksestä vastaava Iiro Salkari.

Kuvituskuva: Vaisala RWS200-sääasema ks. lisää (LINKKI)