Suomeen jättimäinen energiavarasto?

Pyhäsalmen lopettavaan kaivokseen voitaisiin rakentaa maailman korkein ja omassa lajissaan ensimmäinen energiavarasto. Kyse on vasta Pöyry Energyn selvityksestä, mutta sen mukaan hanke voitaisiin toteuttaa varsin yksinkertaisesti ja edullisesti.

Euroopan syvimmän kaivoksen uusiokäyttö edistäisi uusiutuvan energian ja ilmastostrategian tavoitteita sekä lisäisi Suomen energiaomavaraisuutta. Suomalainen ”Kaivos energiavarastona” – selvitys osoittaa, että kaivosympäristöön voidaan toteuttaa maailman suurimmalla, yli 1400 metrin, pudotuskorkeudella toimiva energiavarasto.

Pumppuvesivoimaan perustuva energiavarasto hyödyntäisi kaivoksen rakenteita sen jälkeen, kun kaivoksen toiminta loppuu vuonna 2019. Suunnitelmat perustuvat vesivoimaan, suljettuun vedenkiertoon ja olemassa olevan maanalaisen infrastruktuurin hyödyntämiseen, joten energiavarastolla ei ole ympäristövaikutuksia.

Energiavarasto pystyy reagoimaan nopeasti ja suurella volyymilla tuotannon ja kulutuksen välisen eron vaihteluihin. Hankkeen taloudellisten selvitysten perusteella kannattavin kokoluokka on 75 MW sähkötehon ja 530 MWh kapasiteetin energiavarasto. Jopa 400 MW:n energiavarasto on todettu rakentamiskelpoiseksi.

Pyhäjärven energiavaraston käyttämä teknologia perustuu samaan tekniikkaan, jota käyttää yli 96 prosenttia nykyisistä energiavarastoista. Pitkän käyttöiän lisäksi Pyhäsalmen suunnitelmia puoltavat erityisesti energiavaraston koko (7 h), vesialtaan volyymi (162 000 m3), ylivoimainen hyötysuhde (77 %), pienet käyttökustannukset sekä huolto- ja korvausinvestointien minimaalinen tarve.

Arvioidut epävarmuustekijät liittyvät hankkeen rahoitukseen ja nykyisin voimassa olevaan lainsäädäntöön. Ainutlaatuinen hanke ei sovi sellaisenaan nykyisiin kansallisiin tukiohjelmiin eikä lainsäädäntö tunnista sähkön varastointia. Sähkövarastojen verotusta tulisi myös selkiyttää niin, ettei esimerkiksi sähkön varastoinnista tai siitä aiheutuvista häviöistä tarvitsisi maksaa sähköveroa.

Pyhäjärven Kehitys Oy toteutti ”Kaivos energiavarastona” -hankkeen 1.1.2016–31.12.2017. Hankkeessa selvitettiin tarkemmin pumppusäätövoimalan toteutettavuus Pyhäsalmen kaivokseen ja taloudellisten analyysien avulla saatiin selville mm. laitoksen optimaalinen yksikkökoko, energiavaraston koko, rakentamisen aikataulu sekä energiavaraston toimintamalli. Tulosten mukaan energiavarasto sopii erinomaisesti osaksi tulevaisuuden sähköjärjestelmää ja se on teknisesti helposti toteutettavissa Pyhäsalmen kaivokseen.

Hankkeen rakentamisaika on arvioitu olevan kolme vuotta ja sen tekninen käyttöikä olisi yli 50 vuotta. Kaivokseen toteutettu energiavarasto olisi laatuaan ensimmäinen Suomessa ja myös maailmalla, joten kyseessä olisi uusi vientituote Suomesta maailmalle. Maailmalla tulee olemaan paljon suljettavia kaivoksia, jotka soveltuvat energian varastointiin.

TAUSTAA:

Suomen energian tuotannon perustuminen tulevaisuudessa yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin vaatii uudenlaista kykyä energian varastointiin.

Pyhäjärven energiavaraston tyylinen ratkaisu auttaisi Suomen energiajärjestelmän omavaraisuuden lisäämisessä vähentämällä Suomeen ulkomailta tuotavaa säätövoimaa.

Energiavarasto auttaisi myös ratkaisemaan pohjoismaisten verkkoyhtiöiden esiin nostamia haasteita muun muassa verkkohäiriöiden ja toimitusvarmuuden osalta.