Henkilödatan osaajat kokoontuvat Helsinkiin

Helsingissä järjestetään elokuussa kansainvälinen MyData 2018-konferenssi. Se tuo yhteen jopa tuhat asiantuntijaa yrityksistä, julkishallinnosta, tutkimuslaitoksista ja kansalaisliikkeistä sekä runsaat sata puhujaa, yli 30 maasta. Tuleva MyData-tapahtuma haluaa asettaa ihmisen datakeskustelun keskiöön.

Helsingin MyData 2018 -konferenssi ja sen oheistapahtumat (29.-31.8.2018) käsittelevät henkilötietoa liiketoiminnan, juridiikan, teknologian ja yhteiskunnallisten haasteiden ja mahdollisuuksien näkökulmista.

Mydata-tapahtuman takana on sekä visio että kokoelma teknisiä periaatteita sille, kuinka me yksilöinä voimme paremmin hallita datajälkiä, joita jätämme verkkoon.  Ydinajatuksena on, että kaikilla tulisi olla helppo tapa ymmärtää minne henkilötietoja menee, määritellä kuka tietoja saa käyttää ja mihin tarkoituksiin.

MyData-liikkeen tarkoitus on valjastaa verkon henkilödata käyttöön myös tavoilla, jotka hyödyttävät yksilöitä, tukevat uutta liiketoimintaa, sekä luovat oikeudenmukaisemman tietoyhteiskunnan. Ja varmistaa, että EU:ssa pystytään hyödyntämään tätä valtavaa potentiaalia siirryttäessä digitaalisiin sisämarkkinoihin.

MyData 2018 on yhteisöllisesti tuotettu konferenssi. Voittoa tavoittelemattoman konferenssin järjestävät kansalaisjärjestö Open Knowledge Finland, Aalto-yliopisto, sekä ranskalainen ajatuspaja Fing.

Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa IEEE, Sitra, Business FInland, Suomi.fi-palvelut, Väestörekisterikeskus, Trafi, Digi.me, Cozy, ContextSpace, Tilaajavastuu ja Teknologiateollisuus.

Henkilötietoon perustuvien palveluiden markkina-arvoksi on on arvioitu olevan biljoona euroa vuoteen 2020 mennessä.

LISÄÄ: MyData, 29.-31.8.2018 (LINKKI)

Kuvituskuva: MyData 2017, Tallinna, Viro