3D-malli paljastaa aurinkoisimmat paikat

Näihin paikkoihin kannattaisi asentaa Helsingissä aurinkopaneelit – ainakin auringon paistamisen perusteella.  3D-kaupunkitietomalli tarjoaa VTT:n aurinkoenergialaskennan, joka paljastaa esimerkiksi, missä kohtaa Olympiastadionia sijaitsevat aurinkoisimmat paikat.   

Helsingin 3D-kaupunkitietomallilla toteutettu Energia- ja ilmastoatlas on uusi työkalu ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuuden parantamiseen. Atlaksessa on suuri määrä rakennusten energiatietoja: muun muassa tietoja lämmitystavoista, tehdyistä peruskorjauksista ja energiatodistuksista.

Helsingin 3D-Atlaksesta löytyy myös rakennuskohtainen aurinkoenergian potentiaali, josta saa hyvän lähtötason säästömahdollisuuksien tarkasteluun. Palvelu sopii juuri tällaisen  tiedon visuaaliseen esittämiseen ja havainnollistamiseen.

Atlakseen sisältyy myös VTT:n arvioima rakennusten laskennallinen energiankulutus, jota voi käyttää vertailuarvona oman rakennuksen peruskorjausta tai energiatehokkuusremonttia suunniteltaessa.

VTT on laskenut Merihaan alueelle myös tyypillisempien energiansäästötoimien tehokkuuden sekä näiden kustannusarviot. Näitä arvioita voidaan hyödyntää muissa vastaavan aikakauden, 1970–80-luvun, kerrostaloissa.

Atlaksen kehitystyö ja tietojen tuottaminen jatkuu. Suunnitelmissa on muun muassa lisätä malliin uusiutuvan energian potentiaaleja ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä tietoja. Niiden avulla olisi helpottamaan hallita esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamien tulvariskejä.

Älykäs kaupunkitietomalli ja 3D-malli ilmakuvista

Helsingin 3D-kaupunkitietomalliperustuu avoimeen kansainväliseen CityGML-standardiin. Tietokantapohjainen malli soveltuu kehittyneisiin kaupunkianalyyseihin ja mallin tietovarantoa voidaan laajentaa rajattomasti. Helsinki on ensimmäinen Pohjoismaiden kaupunki, joka on tehnyt koko alueestaan semanttisen CityGML 3D-tietomallin.

3D-kolmioverkkomalli on tuotettu ilmakuvista tietokonelaskennan avulla. Mallin etuna on sen realistisuus: pienetkin rakennukset, puut ja jopa autot ovat mallissa mukana kuvaushetken mukaisesti.

Kolmioverkkomalli on käyttökelpoinen esimerkiksi verkkopalveluissa ja Helsinki on maailman ensimmäinen kaupunki, joka avaa kolmioverkkomallin avoimena datana vapaasti käytettäväksi.

LISÄÄ: Aurinkoenergialaskenta (LINKKI)

TAUSTAA: Komissiolta 18 miljoonaa euroa

Kolmiulotteinen energia- ja ilmastoatlas on tehty osana Helsingin kaupungin 3D-projektia sekä mySMARTLife-hanketta, jossa testataan uusia älykkäitä ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Hankkeen takana ovat Helsingin kaupunki (yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY), Helen, Forum Virium Helsinki, Metropolia sekä VTT ja PK-yritykset Fourdeg ja Salusfin.

Vuoteen 2021 asti toteutettavassa hankkeessa ovat mukana Hampurin ja Nantesin kaupungit kumppaneineen. Euroopan komissio on myöntänyt yhteishankkeelle 18 miljoonan euron rahoituksen.  Helsingin toimenpiteiden osuus on 5,6 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta myös Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio -ohjelmasta.