Nämä trendit kiihdyttävät älytekniikoiden tuloa

Tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden nopea kehitys kiihdyttää älykkäiden ratkaisujen yleistymistä osaksi ihmisten arkea. Accenturen tuore Technology Vision -tutkimusraportissa listataan viisi nopeinta meneillään olevaa kehitystrendiä.

Accenturen tutkimusraportin mukaan meneillään oleva teknologiamurros on ainutlaatuinen, sillä ensimmäistä kertaa kyseessä on vastavuoroinen muutos: sen lisäksi, että ihmiset käyttävät yritysten tuotteita ja palveluita, he myös syöttävät informaatiota itsestään takaisin.

Tämänkaltainen ”integroitu innovaatio” ja luottamus edellyttää syvempää kumppanuutta, jonka tulee perustua paitsi yrityksen tuotteisiin myös ymmärrykseen sen tavoitteista ja arvoista. ”Teknologia on juurtunut vahvasti osaksi jokapäiväistä elämäämme ja muokkaa yhteiskuntaa laajalti”, toteaa Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa.

”Aivan kuten kaupungit aikoinaan kehittyivät satamien ja myöhemmin rautateiden ympärille tai sähkö mullisti ihmisten elämän, maailma muotoutuu tällä hetkellä digitaalisten innovaatioiden – ja samalla myös näitä palveluita tarjoavien yritysten – pohjalta. Tämä edellyttää yrityksiltä ja kuluttajilta uudenlaista, luottamukseen ja laajamittaiseen henkilökohtaisen tiedon jakamiseen perustuvaa suhdetta”, Nyström taustoittaa kehitystä.

Accenturen kyselytutkimukseen osallistui yli 6 300 yritys- ja tietohallintojohtajaa ympäri maailman. Jopa 84 prosenttia vastaajista uskoo, että yritykset sulautuvat teknologian avulla saumattomaksi osaksi ihmisten elämää. Siitä on saatu esimerkkiä verkkokaupasta tai uusimmista Echo- ja Alexa-digitaaliapureista.

Viisi nousevaa teknologiatrendiä

Tekoäly hyödyttämään yrityksiä ja yhteiskuntaa: Tekoälyn kehittyessä kasvavat myös sen vaikutukset ihmisten elämään. Tekoälyn liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneiden yritysten täytyy huomioida nämä vaikutukset ja määrittää tekoälyn vastuut yrityksen edustajana.

Eroon välimatkoista laajennetun AR-todellisuuden avulla: Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden teknologiat muuttavat ihmisten työtä ja vapaa-aikaa tuomalla muut ihmiset, tiedon ja kokemukset uudella tavalla heidän lähelleen.

Datan oikeellisuus ja luottamus: Dataan pohjautuva päätöksenteko on uuden haasteen edessä: virheellinen, väärennetty ja puolueellinen data voi johtaa virheellisiin näkemyksiin ja vääristyneisiin päätöksiin. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää yrityksiltä panostuksia datan oikeellisuuden varmistamiseen sekä sen väärentämiseen liittyvien houkutusten poistamista.

Kitkaton liiketoiminta, joka tukee liikekumppanuuksia: Yritysten kasvu edellyttää teknologiaan perustuvia kumppanuuksia, mutta yritysten omia legacy-järjestelmiä ei ole suunniteltu tukemaan laajamittaista yhteistyötä. Verkkoon kytketty älykäs liiketoiminta edellyttää yrityksiltä toimintojen uudelleenajattelua.

Älykkäät hajautetut IOT-järjestelmät: Yritykset investoivat vahvasti robotiikkaan, tekoälyyn ja immersiivisiin kokemuksiin, mutta näiden älykkäiden ympäristöjen hyödyntäminen edellyttää paitsi uusia erityistaitoja ja työvoiman osaamisen kehittämistä, myös yritysten nykyisten teknologiainfrastruktuurien uudistamista.

LISÄÄ: Accenturen Technology Vision 2018 raporttia (LINKKI)

Kuva: Accenture