Digituottavuus voi jäädä heikoksi

Digitaalisuuden tenhoa ei pidä vähätellä, mutta jos ei huolehdita digitaalisen kulttuurin syntymisestä, käytettävyydestä ja työntekijöiden koulutuksesta niin suunnitellut tuottavuusedut voivat jäädä saamatta. Tämä selviää Microsoftin julkistamasta yli 20 000 eurooppalaista työntekijää koskevasta selvityksestä.

Uuden digitalisaation ymmärtämiseen kannustava kulttuuri työpaikalla on Microsoftin selvityksen mukaan ensisijaisen tärkeää. Jos uudet digitaaliset teknologiat tuodaan kuitenkin työpaikalle ilman johdon tukea ja työntekijöiden koulutusta tai kannustusta työkalujen käyttöön, niiden hyödyt jäävät vähäisiksi.

Tuottavuuden kasvu voi olla vaatimatonta ja työntekijät voivat kokea teknologian jopa vaikeuttavan työn tekemistä. Digitaalinen kulttuuri on yrityksille silti toimiva ajuri ja kilpailuetu, joka tekee jopa parhaimmista kaksi kertaa enemmän tuottavia kuin huonommin digitalisoinnin kulttuurin jalkauttanutta yritystä.

”Moni päätöksentekijä kuitenkin ajattelee, että digitalisaatiossa on kyse pelkästään pilvipalveluiden tai tekoälyn käyttöönotosta. Yritysten digitalisaatiosta tavoittelemat hyödyt eivät toteudu ilman vahvaa digitaalista kulttuuria, jossa teknologialla on strateginen rooli liiketoiminnan mahdollistajana ja henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan teknologian käyttöä’’. toteaa Microsoftin markkinointijohtaja Andreas Korczak.

Suomessa vain 15,9 prosenttia työntekijöistä arvioi työpaikallaan olevan vahva digitaalinen kulttuuri, ja vain 18,5 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kokee olevansa työssään erittäin tuottavia. Toisaalta muualla Euroopassa luku on tätäkin alhaisempi, ja erittäin tuottavien työntekijöiden osuus jää 11,4 prosenttiin.

Microsoftin tutkimuksessa selvitettiin, miten teknologiaa käytetään eri yrityksissä ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten työntekijät kokevat teknologian vaikuttavan tuottavuuteensa sekä työn merkityksellisyyteen.  Tutkimukseen osallistui Euroopassa 20 476 työntekijää keskisuurista (50–250 työntekijää) ja suurista (yli 500 työntekijää) yrityksistä. Vastaajat työskentelivät useilla eri toimialoilla.

LISÄÄ: Microsoftin raportti (pdf)