Näitä käyttää enää kymmenesosa suomalaisista

Mobiililaajakaistaliittymien tiedonsiirtokäyttö on moninkertaista puhelinliittymiin verrattuna. Nykyisin matkapuhelinliittymistä vain kymmenesosa on enää Viestintäviraston mukaan pelkästään puhekäytössä.

Vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla matkapuhelinliittymästä siirrettiin Viestintäviraston mukaan tietoa keskimäärin 10 gigatavua kuukaudessa, kun taas datakäyttöön viritetyistä mobiililaajakaistaliittymissä vastaava määrä oli lähes 37 gigatavua.

Matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärä pysyi viraston mukaan vuoden 2017 aikana lähes ennallaan vajaassa 9,5 miljoonassa liittymässä. Vuoden lopussa tästä kokonaismäärästä kaksi kolmasosaa oli sekä puhe- että tiedonsiirtokäytössä olevia matkapuhelinliittymiä ja reilu viidennes oli ensisijaisesti tiedonsiirtokäytössä olevia niin sanottuja mobiililaajakaistaliittymiä.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtomäärä kasvoi vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla reilut 40 prosenttia vuotta aiempaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu jatkui vahvana, mutta sen suhteellinen vauhti on hidastumassa.

Matkapuhelujen sekä tekstiviestien käyttö on vähentynyt jo useamman vuoden ajan ja kehitys jatkui näiden osalta aiemman suuntaisena myös vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla.

Puheluminuuttien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna prosentin ja tekstiviestien määrä 13 prosenttia. Loppuvuonna suomalaista kohden soitettiin 224 matkapuheluminuuttia ja lähetettiin 33 tekstiviestiä kuukaudessa.

Kuva: Nokian peruspuhelimia.