Langaton analysointi auttaa sähköbussia

Helsingin seudun liikenteen linjalla 23 kokeillaan kahta sähköbussin energiankulutusta vähentävää VTT:n langaton analysointitekniikkaa osana isoa eurooppalaishanketta. Ratkaisu perustuvat bussista ajon aikana kerättävän tiedon analysointiin, ja sen pohjalta kehitettyihin ohjeisiin ja sääntöihin.

Nyt liikenneolosuhteissa kokeiltava avustinlaite kertoo kuljettajalle, ajaako tämä liian hitaasti tai liian lujaa. Tavoiteltava ohjenopeus vaihtelee kullakin reitin osuudella sallitun maksiminopeuden, bussin sijainnin ja aikataulun ohjeajan mukaan. Siihen alueeseen on VTT:n projektissa kehitytty.

Seuraamalla avustinlaitteen näyttöä kuljettaja voi ajaa mahdollisimman energiataloudellisesti ja pysyä paremmin aikataulussa. Vastaavasti bussin apulaitteiden, kuten paineilmakompressorin ja ohjaustehostimen, käyttämää energiaa voidaan vähentää ns. tilannetietoisella ohjauslogiikalla.

”Tulevaisuudessa yhä suurempi osa busseista kulkee sähköllä, ja myös niiden energiankulutusta voidaan pienentää. Tämä voidaan toteuttaa oikean ajotavan ohjeistuksella ja apulaitteiden käytön optimoinnilla”, sanoo hankkeen Suomen osuudesta vastaavan VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko.

Ratkaisussa pyritään esimerkiksi maksimoimaan hidastettaessa liike-energiasta takaisin sähköksi muutettavan energian suora ohjaus apulaitteiden käyttämiseen sen sijaan, että sillä ladattaisiin akustoa. Suorakäytöllä voidaan välttää häviötä, joita syntyy akkua ladattaessa ja taas purettaessa.

Kokeilu on osa ”European Bus System of the Future” (EBSF) -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkien ja esikaupunkialueiden bussiliikenteen houkuttelevuutta ja parantaa niiden suorituskykyä todellisissa käyttötilanteissa. Helsingissä kokeilu on yksi 12:sta demosta, joissa näitä teemoja on tutkittu eri puolilla Eurooppaa.

Hankkeessa keskityttiin erityisesti kuuteen tutkimusalueeseen: energian käyttöstrategiat ja apulaitteiden energian käytön optimointi; taloudellisen ajotavan opastusjärjestelmät ja muut kuljettajan apuneuvot; yhtenäisten IT-standardien käyttöönotto; ajoneuvosuunnittelu; bussien ja kaupunki-infrastruktuurin välinen liittymä ja uudenlaiset pysäkkikonseptit.

Hankkeen päättymässä oleva II-vaihe on osa EU:n rahoittamaa tutkimusyhteistyötä Horizon 2020 -kokonaisuudessa. Suomesta hankkeessa ovat mukana olleet VTT, Helsingin seudun liikenne ja Helsingin Bussiliikenne.

Kuva: HSL/Lauri Eriksson