Sähköpyörien hankintaan tukea – akkujen kierrätystä pilotoitu

Liikenneministeriö ehdottaa sähköavusteisen polkupyörän hankintaan 400 euron suuruista hankintatukea vuosille 2018-2021. Pyörien yleistyessä tullaan tarvitsemaan myös niissä käytettävien litium-akkujen kierrätystoimintaa. Keruuta kokeiltiin pienimuotoisesti vuosi sitten.

Liikenneministeriön ehdotuksen mukaan sähköpyörän tukeen olisivat oikeutettuja yksityishenkilöt ja tukea voisi saada uuden sähköpyörän hankintaan kerran kalenterivuodessa.

Tukea voisi hakea heinäkuun 1. päivästä lähtien Trafilta verkkohakemuksella ja tukea voisi saada takautuvasti 1.4.2018 jälkeen hankitusta, uudesta sähköpyörästä.

Hankintatuki rahoitettaisiin vuosille 2018-2021 sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatukeen ja muuntotukiin varatuista rahoista. Sähköpyörän hankintatuen käyttöönotto edellyttää lakimuutosta vähäpäästöisten autojen hankintatukea koskevaan lakiin.

Lakimuutos on osa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteitä, jotka on tarkoitus julkistaa perjantaina 23. maaliskuuta. Nyt ehdotus on lausuntokierroksella ja laista tehdään kevään aikana hallituksen esitys.

Lain on tarkoitus astua voimaan ja tukea sähköpyörän hankintaan voisi hakea 1. heinäkuuta 2018 alkaen ja sitä voisi ehdotuksen mukaan saada takautuvasti 1.4.2018 jälkeen hankitusta sähköpyörästä.

Isojen litium-akkujen kierrätys tarpeen

Kuva: Akkutieto.fi

Uudenlaisten sähköisten liikkumavälineiden kuten pyörien ja erilaisten sähkölautojen yleistymisen myötä markkinoille toimitettiin vuonna 2016 jo 80–100 tonnia litiumakkuja. Akkujen painot pienissä sähkökäyttöisissä liikkumisvälineissä vaihtelevat yleisesti 0,5–4 kilon välillä.

Isot litiumakut yleistyvät nopeasti myös muissa kuluttajatuotteissa kuten työkaluissa ja aurinkokennojärjestelmissä. Silti kuluttajakäytöstä poistuville isoille litiumakuille akuille ei ole vielä kierrätysjärjestelmää.

Viime vuonna pilotoitiin isojen litium-akkujen keruuta Helsingin ja Tampereen alueella (LINKKI, uutinen). Keräyspilotin tuloksista tullaan tiedottamaan tällä sivustolla vuoden 2018 aikana. Nykyisin loppukäyttäjän tulee palauttaa akut maahantuojalle eikä  toimittaa nykyisiin pienparistojen-, lyijyakkujen- tai sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin.