Isojen litiumakkujen kierrätystä kokeillaan

Sähköisten liikkumisvälineiden määrän kasvaessa akkujen kierrätys on saatava kuntoon. Siksi pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla kokeillaan jo sähköpyörien ja tasapainoskoottereiden litium-akkujen keräystä. 

Yli puolikiloiset litiumakut ovat yleistyneet nopeasti parin viime vuoden aikana, mutta niille ei ole olemassa valtakunnallista keräysjärjestelmää. Tällaisten akkujen keräystä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Ylöjärvellä ja Nokialla yhteensä kuudessa pisteessä.

’’Kuluttajilta kerättävien akkujen laadusta tarvitaan nyt kokemuksia. Vioittuneisiin akkuihin liittyviä riskejä voidaan hallita asianmukaisella käsittelyketjulla’’, kertoo pilotin projektipäällikkö Tuomas Räsänen Elker Oy:stä.

Sähköisten liikkumavälineiden yleistymisen myötä markkinoille toimitettiin 80–100 tonnia litiumakkuja vuonna 2016. Akkujen painot pienissä sähkökäyttöisissä liikkumisvälineissä vaihtelevat yleisesti 0,5–4 kilon välillä. Isot litiumakut yleistyvät nopeasti myös muissa kuluttajatuotteissa kuten työkaluissa ja aurinkokennojärjestelmissä.

Isoja litiumakkuja voi toistaiseksi palauttaa vain pilotin keräyspisteisiin, joissa henkilökunnalta löytyy tarvittava asiantuntemus isojen litiumakkujen käsittelyyn. Niitä ei tule palauttaa pienakuille tarkoitettuihin kauppojen keräyspisteisiin tai autojen lyijyakkujen keräyspisteisiin. Litiumakun tunnistaa LI-merkinnästä valmistajan tarrassa.

Loppuun käytetyissä akuissa on aina jäljellä jonkin verran varausta, ja siksi niiden virtanavat tulee teipata mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi. Näin navat eivät pääse kosketuksiin muiden metallisten esineiden tai kosteuden kanssa, eikä jäljellä oleva varaus tahattomasti purkaudu. Akut tulee suojata myös auringonpaisteelta ja kolhuilta.

Akun vahingoittumisen ehkäisemiseksi sitä ei tule irrottaa laitteesta väkisin. Jos akkua ei saa helposti irti laitteesta, voi laitteen palauttaa pilottikeräyspisteelle myös kokonaisena. Pilottikeräyspisteiden henkilökunta avustaa akkujen tunnistamisessa ja käsittelyssä.

Keräystä pilotoidaan loka–marraskuuhun saakka, ja vuoden lopussa kootaan pilotin tulokset. Projektin tavoite on kerätä ja koota käytännön kokemuksia isojen litiumakkujen keräämisestä ja käsittelystä. Samalla opitaan yhdessä keräyspisteiden henkilöstön kanssa oppia tunnistamaan erilaisia akkutyyppejä ja arvioimaan palautuvan akun kuntoa ja mahdollisia turvallisuusriskejä vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Pilottiprojektin toteuttavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja autojen tuottajayhteisöt yhteistyössä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus kanssa. Aikanaan tulevaisuudessa tulee myös järjestettäväksi täyssähköautojen akustojen kierrätysasiat.

LISÄÄ: Akkutieto (LINKKI)