Arktinen drone-tutkimus digitaaliyhteisöön

Arktinen kauko-ohjattujen drone-laitteiden tutkimusyhteisö on saanut hyväksynnän osaksi eurooppalaista Digital Innovation Hub (DIH) -verkostoa. Siinä on mukana lähes 200 yhteisöä, joista nyt seitsemän sijaitsee Suomessa.

Euroopan komission Smart Specialisation Platform on hyväksynyt Arctic Drone Labs -ekosysteemin (ADL) osaksi kasvavaa joukkoa.

Uusi status antaa toimivan kanavan tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyölle drooniteknologioiden ja -palveluiden kehittämiseksi.Arctic Drone Labs on osa kansallisen HILLA-ohjelman ekosysteemien verkostoa ja sitä koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

Suomessa drone-laitteiden tutkimusta tehdään eri puolilla maata laajaa. Tampereen teknillisessä yliopistossa on yksi maan johtavia droonien tutkimuskeskuksia.

“Droonitutkimuksessa tapahtuu nyt paljon kehitystä sekä ilmassa, vedessä ja maalla liikkuvissa. Esimerkiksi koneoppimisen kehitys antaa koko ajan uusia työkaluja”, toteaa TTY:n projektipäällikkö Jussi Aaltonen.

Drooneihin liittyvässä kehityksessä painopiste onkin siirtymässä entistä enemmän itse laitteista niiden sovellusten, analytiikkaratkaisujen ja uudentyyppisten antureiden kehittämiseen ja käyttöönottoon.

LISÄÄ: Artic Drone Labs (LINKKI)

Kuva: Artic Drone Labs