Tietoliikenteen ja elektroniikan vienti kääntyi kasvuun

Korkean teknologian tuotteiden viennin arvo kasvoi Tullin mukaan viime vuonna kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Kasvua kiritti erityisesti huippuelektroniikan ja tietoliikennevälineiden vienti.  Viennin arvo kohosi viime vuonna hieman yli neljään miljardiin euroon.

Korkean teknologian tuotteiden viennin arvo kasvoi vuonna 2017 kymmenen prosenttia edellisvuodesta Tullin ulkomaankaupn tilaston mukaan. Vuonna 2016 viennin arvo laski seitsemän prosenttia. Kasvussa oli erityisesti tietoliikenteen verkkolaitteiden ja elektroniikan viennistä.

Viime vuonna elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden vienti oli Tullin vuositilastojen mukaan seitsemän miljardia euroa (CPA-luokitus) ja kasvua 12 prosenttia. Siitä tosin vain osa luokitellaan korkea teknologian tuotevienniksi.

Tullin korkean teknologian viennin tilastoinnissa käytetään Euroopan komission Eurostatin luokitusta. Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään neljä prosenttia toimialan liikevaihdosta.

Kasvua kirjattiin Tullin mukaan myös tieteellisten instrumenttien, muun muassa mittaus-, tarkkailu- ja analyysikojeiden ja säätö- ja valvontakojeiden viennissä. Hyvin aiemmin menestyneiden lääketieteellisten röntgen- ja diagnoosilaitteiden sekä tietokoneiden ja näiden yksiköiden viennin arvoon tuli viime vuonna laskua.

Korkean teknologian vientiä sekoittavat tilastoinnissa myös kirjanpidolliset lentokonetoimitukset Ranskaan ja Irlantiin.

Tuonnissa kasvuryhmiä olivat tietoliikenne: matkapuhelimet, verkkolaitteet ja elektroniikan komponentit, joka kertoo suomalaisen valmistuksen päässeen kasvuun.

Myös tietokoneiden tuonti kasvoi selvästi. Laskua tilastoitiin korkean teknologian lääkeaineiden tuonnissa-

Korkean teknologian viennin arvo kohosi viime vuonna yli neljään miljardiin euroo, kun edellisen kerran markkinan oli samassa tilanteessa viimeksi vuonna 2012. Uudesta kasvusta huolimatta alan osuus 6,7 prosenttia Suomen kokonaisviennistä jäi viime vuotta pienemmäksi muiden ryhmien viennin arvon voimakkaamman kasvun vuoksi.

Korkean teknologian tuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna edelleen enemmän kuin vietiin. Suomeen tuotiin alan tuotteita viime vuonna hieman yli 7,1 miljardin euron edestä.

Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupan alijäämän kasvu jatkui viime vuonna neljättä vuotta peräkkäin. Vajetta kertyi vuonna 2017 jo 3,1 miljardia euroa. Alijäämää tilastoitiin vuodelle 2016 lähes kolme miljardia euroa ja 2,5 miljardia euroa vuodelle 2015.

Kasvua Yhdysvaltoihin ja Kiinaan

Yhdysvallat säilyi Suomen tärkeimpänä korkean teknologian vientimaana viime vuosien tapaan. Tavararyhmän vienti Yhdysvaltoihin kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia.

Korkean teknologian vienti Kiinaan kasvoi viime vuonna neljänneksen, ja maa säilytti asemansa toiseksi suurimpana tavararyhmän vientimaana.

Venäjä oli kolmannella sijalla, vaikkakin korkean teknologian tuotteiden vienti sinne jatkoi vuonna 2016 alkanutta laskuaan viime vuonna.

LISÄÄ: Tullin korkea teknologian vienti ja tuonti 2018 (LINKKI, pdf) ja Tullin yksityiskohtaisempi tilasto 1-12/2017 eri tuotealueiden viennistä ja tuonnista (LINKKI, pdf).

Päivitetty 11.47