Metallien 3D-tulostus saatava osaksi tuotantoketjua

Metallien 3D –tulostus on tulossa voimakkaasti yhdeksi valmistustekniseksi vaihtoehdoksi, etenkin piensarjatuotannossa. Silti metallin 3D-tulostuksen jälkeinen käsittely, jossa tulostetusta kappaleesta poistetaan kaikki tukimateriaalit ja tehdään pinnankäsittely, ovat nykyisellään aikaa vieviä ja kalliita prosesseja.

Oulun yliopistossa on käynnistynyt hanke, jossa selvitetään 3D-tulostamalla tuotettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyä. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä (FMT) on saanut tutkimukseen Euroopan aluekehitysrahastolta 746 000 euron rahoituksen.

Hankkeen vetäjä on Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä, joka toimii osana yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia Nivalassa. Hankkeen valmistelussa ovat mukana Nivala-Haapajärven seutukunta (NIHAK) ry ja Nivalan kaupunki. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana myös lähialueen yhteistyöyritykset.

Hankkeessa on tarkoitus suunnitella jälkikäsittelystä entistä tehokkaampi muun muassa hyödyntämällä laserteknologiaa.  Tehokkaammalla jälkikäsittelyllä metallin 3D-tulostus tulee halvemmaksi ja nopeammaksi. Muita hankkeen tavoitteita on tuoda 3D-tulostus osaksi tuotannon työvaiheketjuja sekä luoda Nivalassa sijaitsevaan kohteeseen eri tuotantoteknologioita yhdistävä tutkimusympäristö.

Oulun yliopiston FMT-tutkimusryhmä on mukana myös yhteispohjoismaisessa 3D-metallintulostushankkeessa, jossa kehitetään metalliosien 3D -tulostusmenetelmää erityisesti pk-yrityksille. Uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien myötä syntyy myös mahdollisuus uusien yritysten perustamiselle.

LISÄÄ: LISÄÄ: FMT-tutkimusryhmä (LINKKI), FMT-hankeuutinen 21.8.2017 (LINKKI) sekä muut uutiset 3D-tekniikoista Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Kuva: Oulun yliopisto