Selvitys: Suomi vasta tekoälyn alkutaipaleella

Suomalaisilla organisaatioilla on erinomaisia mahdollisuuksia ryhtyä hyödyntämään tekoälyä, arvioi konsulttiyritys PwC selvityksessään. Avainasemassa on kyky hallita ja hyödyntää dataa ja huolehtia henkilöstön osaamisesta.

Suomalaiset organisaatiot käyttävät tekoälyä vielä pitkälti vain kokeiluun ja oppimiseen. Vastuu tekoälyhankkeista lepää useimmiten yksittäisten asiantuntijoiden harteilla, ja vain harvalla organisaatiolla on selkeä malli siihen, miten onnistuneita ratkaisuja kehitetään ja otetaan laajemmin käyttöön.

Menestyksekkäimmät hankkeet tuottavat organisaatioille kuitenkin jo todellista liiketoiminta-arvoa. Nämä tiedot käyvät ilmi Microsoftin ja PwC:n tuoreesta selvityksestä, johon haastateltiin tekoälykehityksestä vastaavia johtajia ja asiantuntijoita 20:stä tekoälyn hyödyntämisessä edistyksellisestä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiosta Suomessa.

Tekoälyn on ennustettu kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta lähivuosina useilla miljardeilla ja kasvattavan yritysten tuottavuutta ja kysyntää. Näiden toteutuminen vaatii kuitenkin mittavia tekoälyinvestointeja ja tekoälyn laaja-alaista hyödyntämistä kaikilla toimialoilla. Selvityksen mukaan suomalaiset organisaatiot ovat tällä matkalla vasta alkuvaiheessa.

Petri Salo, PwC

”Joukosta löytyy yksittäisiä onnistuneita keihäänkärkihankkeita, jotka osoittavat, että tekoälyn avulla tuotetaan jo tällä hetkellä todellista arvoa”, sanoo PwC:n Digital Services -tiimin vetäjä Petri Salo (kuvassa).

Selvitykseen osallistuneet organisaatiot nimesivät tekoälyn hyödyntämisen suurimmat haasteensa: datan luotettavuus ei ole vielä riittävällä tasolla (80 prosenttia vastaajista), teknologiat eivät ole vielä tarpeeksi valmiita (55 %) ja valmius tekoälyn hyödyntämiseen ei ole riittävää (55 %).

”Tekoäly tarjoaa suomalaisille organisaatioille valtavan potentiaalin. Viimeistään nyt on hyvä aika aloittaa tekoälytyö kilpailukyvyn parannusten ja hyötyjen saavuttamiseksi”, kertoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo.

”Tärkeintä ei ole investoinnin koko, vaan rohkea kokeilu sekä uusien toimintojen ja valmiuksien omaksuminen askel kerrallaan. Yhteistyö yli organisaatiorajojen ja henkilöstön tekoälyosaamisen kehittäminen ovat nekin keskeisiä tekoälyhankkeiden menestystekijöitä organisaation koosta ja toimialasta riippumatta.”

Suurin osa organisaatioista ei ole vielä tehnyt mittavia investointeja tekoälykokeiluihin. Selvitykseen osallistuneet suomalaisorganisaatiot arvioivat seuraavien 1–2 vuoden tekoälyinvestointiensa olevan keskimäärin 2–3 miljoonaa euroa. Silti suomalaisten organisaatioiden tekoälyn tulevaisuuden visiot ovat vielä melko varovaisia.

Microsoftin ja PwC:n selvitykseen haastateltiin tekoälykehityksestä vastaavia johtajia ja asiantuntijoita 20:stä tekoälyn hyödyntämisessä edistyksellisestä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiosta Suomessa.

LISÄÄ: PwC:n tekoälyselvitys 2018 (LINKKI).

Kuva: Microsoft