Suomi tutkimaan vedenalaista tiedonsiirtoa

Suomi liittyy mukaan kolmeen Euroopan puolustusviraston (EDA) alaiseen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeet käsittelevät vedenalaisen verkottuneen akustisen tiedonsiirron menetelmiä,  langattoman taktisen tiedonsiirron kehittämistä ja 3D-tulostuksen menetelmien parantamista.

Suomen osallistuminen eurooppalaiseen puolustustutkimuksen perustuu kansallisiin puolustustutkimustarpeisiin. Hankkeiden yhteisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Euroopan puolustusviraston piirissä tehtävän yhteistyön etuja ovat muun muassa laajempi ja syvällisempi näkemys tutkimusongelmaan ja verkottuminen eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Taustalla ovat myös kustannussäästöt.

Vuonna 2004 perustettu EDA on EU:n neuvoston alainen virasto, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltiota sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä. EDA:lla on keskeinen rooli muun muassa EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja EU:n puolustuksen kehittämisessä.

Viraston toimintaan osallistuvat kaikki EU-maat Tanskaa lukuunottamatta. Virasto edistää yhteistyötä, käynnistää uusia hankkeita ja tuottaa puolustusvalmiuksia kehittäviä ratkaisuja. EDA:lla on merkittävä rooli EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tukevien voimavarojen kehittämisessä.