IoT-tekniikkaa vartioimattomiin tasoristeyksiin

Etteplan kehittää suomalaisen Cautionin kanssa uutta huomiolaitejärjestelmää vartioimattomiin tasoristeyksiin. IoT-tekniikkaa hyödyntävää ratkaisua on testattu jo parissa tasoristeyksessä. Laite hyödyntää matkapuhelin-, VHF- ja GPS-tekniikkaan.

Nykyinen tasoristeyksien varoituslaitostekniikka perustuu kiskoihin kiinnitettäviin raidevirtapiireihin ja maahan kaivettuihin kaapeleihin. Junan kulkiessa kiskoissa olevan raidevirtapiirin yli, tasoristeyksessä oleva varoituslaitos aktivoituu.

Varoituslaitoksissa on käytössä paljon vanhaa reletekniikkaa, jonka huolto- ja kunnossapito ei ole kustannustehokasta. Olemassa oleva varoitusjärjestelmä on käytössä Suomessa noin 24 prosentilla kaikista maan tasoristeyksistä.

Uuden ratkaisun avulla pyritään vähentämään vakavia tasoristeysonnettomuuksia. Suomalaisen Caution huomiolaitejärjestelmä perustuu matkapuhelinverkko- ja VHF-radioteknologioihin, jotka välittävät veturiyksiköstä GPS-paikannustiedon avulla jatkuvasti tietoa junan sijainnista pilveen.

Tasoristeyksessä sijaitsevaan huomiolaitteeseen välittyy tietoa lähistöllä liikkuvien junien sijainnista. Kun juna on esimerkiksi 30 sekunnin päässä tasoristeyksestä, huomiolaite aktivoituu ja vilkuttaa kirkasta LED valoa. Etteplan on vastannut Caution ratkaisun kehityksestä ideasta valmiiksi tuotteeksi.

Järjestelmä on saanut Trafin turvahyväksynnän ja sitä on pilotoitu hyväksytysti kahdessa eri kohteessa vuodesta 2014 lähtien. ’’Etteplanin avulla olemme onnistuneet kehittämään turvallisen huomiolaitejärjestelmän vartioimattomiin tasoristeyksiin’’, sanoo, Caution toimitusjohtaja Henri Soininen.

Etteplanin ja Caution kehittämä huomiolaitejärjestelmä täyttää korkean turvallisuuden vaatimukset, minkä mahdollistaa rinnakkain ja toisiaan varmentavina yhteyksinä käytettävät matkapuhelinverkko- ja VHF-radioteknologiat.

Huomiolaite ei vaadi lainkaan ulkopuolista tehonsyöttöä vaan saa käyttöenergiansa aurinkopaneelista ja akustosta. ’’Lopputuloksena syntyi IoT:n sovellus, joka pitää sisällään merkittävän määrän laiteälykkyyttä sekä turvallisuuskriittisiä tietoliikenne- ja pilviratkaisuja, Etteplanin Sulautetut järjestemät ja IoT -palvelualueen johtaja Kari Liuska kertoo.

TAUSTAA:  Monta vartioimatonta tasoristeystä

Suomessa on Liikenneviraston rataosuuksilla on tällä hetkellä noin 1800 vartioimatonta tasoristeystä, kaiken kaikkiaan tasoristeyksiä on 2778. Lisäksi yksityisten rataverkonhaltijoiden eli tehdasalueiden ja satamien alueella on joitain satoja vartioimattomia tasoristeyksiä.