Video: 5G-verkkojen kautta autoihin 3D-näkymät

Tielläliikkujien turvallisuutta lisätään tulevaisuudessa nopeiden 5G-verkkojen avulla. VTT ja yritykset kehittävät jo palveluita, jotka liittyvät 3D-näkymien välittämiseen lisäksi tiesääpalveluihin, teiden kunnossapitoon ja automaattiajamiseen.

”5G-verkon siirtonopeus mahdollistaa suurten 3D-näkymien välittämisen ajoneuvojen välillä. Tämän seurauksena auton havaintojen etäisyyttä voidaan kasvattaa ja dataa saadaan alueilta, joihin auton oma anturointi ei kanna ja joita se ei näe”, sanoo tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävän 5G-Safe-hankkeen vetäjä Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Uusilla ajoneuvojen verkkoratkaisuilla ja niiden mahdollistamilla paikallisilla tiesää- ja tieturvallisuuspalveluilla tuetaan VTT:n mukaan kuljettajien, teiden ylläpitäjien ja automaattiautojen hallintajärjestelmiä.  Parasta tutkimuslaitoksen mukaan on, etteivät ne edellytä autoilijalta ajonaikaisia toimia, vaan tietojen keräys ja varoitusten lähettäminen käyttäjille tapahtuvat automaattisesti.

Ensimmäisenä pilottina oli Sodankylässä testattu VTT:n robottiauto Martti, jonka avulla kokeiltiin esteiden ja urien havaitsemista tiessä. Demo perustui 12,5 Hz:n taajuudella toimivan LiDAR-tutkan datan välittämiseen VTT:n 5G-testiverkon MEC-palvelimelle. Siellä datan vastaanotti Unikien algoritmi, jolta saadut varoitukset mahdollistivat Martin reitin optimoinnin sen kyvykkyyden mukaan.

”5G-teknologian avulla voidaan parantaa myös sääpalvelujen laatua. V2V video streaming on kiinnostava tulevaisuuden skenaario informaation laajakaistaisen siirtämisen mahdollisuuksista”, sanoo vanhempi tutkija Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.

5G-teknologia avaa myös uusia ovia teiden hoitopalvelujen kannalta.

”Reaaliaikainen tiedonvälitys ja tietojen automaattinen analysointi mahdollistavat aiempaa nopeamman ja luotettavamman tiedon tiestön tilasta. Tiesäämallin tuottamia ennusteita voidaan hyödyntää liikenteen ajo-olosuhteita ja turvallisuutta koskevissa palveluissa”, kertoo kehittämispäällikkö Oiva Huuskonen Destiasta.

5G-Safe-projektissa pilotoitavia uusia ratkaisuja viimeistellään parhaillaan jo saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta. Vuoden 2018 lopussa päättyvällä projektilla haetaan myös uutta liiketoimintaa mukana oleville yrityksille.

VTT:n lisäksi hankkeen tutkimuspartnereita ovat Destia, Ilmatieteen laitos sekä Ilmatieteen laitoksen kaupalliset palvelut, Kaltiot, SITOWISE, ja Unikie. Myös Nokia, Sunit ja VR Transpoint ovat mukana tukemassa hanketta. Lisäksi projektia tukee tekninen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Bittium, Dynniq (Hollanti), Liikennevirasto, Telia ja Trafi.

Lisää: VTT:n video 5G-robottiautoista (LINKKI)

Kuva: VTT

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/