Tehdasteollisuus hakee ideoita digiloikkaan

Suomalaisen teollisuus aikoo ottaa uudenlaisen digiloikan ja hyödyntää IoT-alan yritys- ja tutkimussektoria digimuutoksessaan. VReboot Finland IoT Factory -hankkeen tavoitteena on, että johtavat suomalaistehtaat toimivat innovaatioalustoina ja jakaisivat kokemuksiaan myös muille toimijoille.

Uusien teknologioiden, kuten lisätyn tai virtuaalitodellisuuden, tekoälyn, ns. digitaalisen kaksosen, IoT:n sekä kokonaisratkaisujen koestamiseen tuotannossa sisältyy sekä aina riskejä. Siksi nyt haetaan oppia kokeiluista ja onnistuneiden ratkaisujen levittämisestä laajemmin suomalaiseen tehdasteollisuuteen.

”Reboot Finland IoT Factory -ekosysteemi mahdollistaa PK-sektorin IoT-tuotteiden hyödyntämisen erilaisissa tehdasympäristöissä. Samoin onnistuvat nopeat kokeilut, joissa sovelletaan viimeisimpiä tutkimustuloksia skaalautuvien, vientiin tähtäävien ratkaisujen kehittämiseksi”, sanoo hankkeen koordinaattori Marko Jurvansuu VTT:ltä.

Kuva: Ponsse

Uuden teknologian liiketoimintapotentiaali pitää arvioida jo ennen kokeiluja, mutta teknologian räätälöinnissä tuotteeksi on useita kehitysvaiheita, jossa huippututkimuksella on merkittävä rooli.

Yhteistyön ja erityisesti kokemusten jakamisen potentiaalinen hyöty erilaisista kokeiluista on erittäin suuri. Tämä korostuu Suomen kokoisessa maassa, jossa resurssien optimaalinen käyttö on hyvin tärkeää.

”Tämä on loistava esimerkki soveltavasta tutkimuksesta ja yhteistyöstä. Hankkeen avulla luodaan polku uusien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämiseen sekä kokemusten jakamiseen useiden toimijoiden kesken”, lisää VTT:n tietointensiiviset tuotteet ja palvelut -liiketoiminta-alueen johtaja Tua Huomo.

TAUSTAA: Haasteita riittää edelleen

Kuva: VTT

Suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukyvylle strategiset ns. Grand challenge -haasteet liittyvät esimerkiksi Ponssen vetämään toimitusketjun ja tuotannon datapohjaisen hallintaan.

GE Healthcare Finland Oy:n vetovastuulla on puolestaan robottien suorituskyvyn parantaminen ja ABB:llä digitaalisen työympäristön ja työntekijöiden yhteistoiminta.

”Haluamme yhteistyössä Suomen johtavien tutkimuslaitosten, yliopistojen ja mukana olevien yritysten kanssa luoda konseptin, jota muutkin suomalaiset yritykset voivat jatkossa käyttää”, sanoo tehtaanjohtaja Timo Rouvinen GE Healthcare Finland Oy:stä.

Business Finlandin rahoittaman Reboot Finland IoT Factory -yritys- ja tutkimusekosysteemihankkeen yritysosapuolia ovat ABB, GE Healthcare, Nokia ja Ponsse. Yritysten kehitys- ja tutkimustyötä tukevat VTT, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. PK-yrityksiä on jo sitoutettu mukaan ja uusia etsitään muun muassa SuperIoT, Analytics+, SMACC, FiiF, 5GTNF ja AVR -ekosysteemeistä.

Kuvituskuva: ABB

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!