Suomalaisyritys toi tuotannon takaisin

Jyväskylässä toimiva Emfit palautti unianturilaitteidensa piirilevyladonnan takaisin Suomeen väsyttyään ulkomaiseen alihankintaan liittyneisiin haasteisiin. Yllätykseksi tuotannon siirtäminen Suomeen toi yritykselle myös kustannussäästöä, joka vahvistaa selvästi sen kansainvälistä kilpailukykyä.

Vielä 2000-luvulla Emfitin tuotteiden piirikortit tehtiin suomalaisena alihankintana. Volyymien kasvaessa kustannuspaineet kuitenkin konkretisoituivat ja tuotantoa siirrettiin Kiinaan.

Aikaeron ja toimintakulttuurien eroihin liittyvien kommunikoinnin haasteiden vuoksi tuotanto oli kuitenkin tuotava lähemmäs Viroon. Tosin samat haasteet tulivat yrityksen mukaan yllättäen eteen myös Virossa.

”Noin vuosi sitten lähdimme tutkimaan vaihtoehtoa, jossa hankkisimme koneet ja kouluttaisimme oman henkilöstömme niiden käyttöön’’, kertoo Emfitin toimitusjohtaja Heikki Räisänen.

Emfitin toimitusjohtaja Heikki Räisänen

Aluksi yritys vuokrasi tuotantolinjan ja kouluttavan henkilöstön muualta Suomesta. Nyt kokoonpano pyörii jo omin voimin ja omilla koneilla Vaajakoskella.

’’Haluamme osaltamme olla rohkaiseva esimerkki siitä, että elektroniikan valmistus voi olla kannattavaa myös Suomessa. Monien pelkäämä automaatio ei aina vie työtä, vaan tässä tapauksessa se juuri mahdollisti työpaikkojen säilyttämisen ja lisäämisen Suomessa’’, kertoo toimitusjohtaja Räisänen.

Kaiken lisäksi hänen mukaansa henkilöstökustannukset eivät ole Suomessa niin paljon suuremmat kuin ehkä ajatellaan. Merkittävää on että automaattiladontaan liittyvien laitteiden hinnat ovat laskeneet ja pienempiä vaihtoehtoja on tullut saataville.

Silti Räisäsen mukaan hintakilpailu maailmanmarkkinoilla on kovaa ja katteet tiukassa. Automaatio ei tuo ylimääräistä jakovaraa, mutta mahdollistaa kuitenkin kilpailukykyisen toiminnan ja työllistämisen Suomessa. Hän arvioi, että tuotantoon tullaan rekrytoimaan muutamia henkilöitä lisää lähitulevaisuudessa.

Tuotannon lisäksi jyväskyläläisyritys on investoinut viime vuosina voimakkaaseen kasvuun tähdäten. Pitkän linjan yrittäjänä ja terveysteknologia-alan kehittäjänä Räisänen näkee, että suomalaisella työllä ja osaamisella voidaan pärjätä maailmanmarkkinoilla erityisesti tuotekategorioissa, joissa voidaan hyödyntää digitalisaatiota.

’’Sinne, missä markkinat on jo jaettu ja kyllästyneet kilpailusta, ei kannata uutena tekijänä suunnata. Ihmisten tulevaisuuden halujen ja tarpeiden ennustaminen etukäteen ja omaan visioon uskominen on olennaista, kun haluaa yrityksen säilyvän ja kasvavan’’, Räisänen sanoo.

Emfitin kehittää ja valmistaa terveysteknologiatuotteita, joilla mitataan mm. hengitystä, sykettä ja sykevälivaihtelua. Nukkumisen aikaiseen mittaamiseen tähtäävien tuotteiden kehittämisen yhtiö aloitti jo 90-luvun alussa.

Emfit on ollut uranuurtaja ja markkinajohtaja ballistokardiografiaan perustuvien vuodeantureiden kehittäjänä ja valmistajana. Tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin.

Kuva: Emfit palautti tuotantoa takaisin Suomeen. Kuvassa komponenttien ladontakoneen vierellä Emfitin  toimitusjohtaja Heikki Räisänen (vas) ja Joni Kauppila.

Lisää: Emfitin anturitekniikkaa ja tuotteita Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran kuukaudessa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2018/