Nokia hakee kasvua 5G:n lisäksi yritysverkoista ja vähentää väkeään

Nokia julkisti kolmannen neljänneksen tuloksensa yhteydessä suunnitelman organisaatiorakenteen mukauttamisesta paremmin 5G:tä ja yritysverkkojen strategiaa tukevaksi. Väki vähenee globaalisti. Tavoitteena on 700 miljoonan euron säästöt vuositasolla ei-IFRS-toimintakuluissa ja tuotannon yleiskustannuksissa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Nokia julkisti tänään suunnitelmansa nopeuttaa etenemistään strategisilla kasvualueilla, parantaa edelleen asiakaslähtöisyyttään ja aikoo vähentää merkittävästi kustannuksia. Samalla yhtiö uskoo 5G-verkkojen vetovoimaan.

”5G-liiketoimintamme alkuvaiheen kehitys on ollut erittäin vahvaa ja kasvatamme edelleen investointejamme tähän kriittiseen teknologiaan. Uusien sopimusten voittoaste osoittaa, että olemme hyvässä kilpailuasemassa”, sanoo toimitusjohtaja Rajeev Suri.

Samalla tietoliikenteen kokonaisverkot ovat tärkeä alue. Surin mukaan, Nokia on edistynyt huomattavasti strategiansa toteuttamisessa tarjoamalla korkean suorituskyvyn kokonaisvaltaisia verkkoja, tähdännyt uusiin yrityssegmentteihin sekä kehittänyt itsenäistä ohjelmistoliiketoimintaa.

Samalla yrityksen strategiaa aiotaan terävöittää ja pitää huolta myös kulurakenteesta.

’’Aiomme ponnistella entistä ankarammin varmistaaksemme, että Nokian kurinalainen toimintamalli pysyy kilpailuetunamme ja säilytämme alan johtoaseman kustannusten hallinnassa, tuottavuudessa ja tehokkuudessa’’, Suri sanoi.

Yhtiö kertoi aiemmin tänä vuonna, että meidän on tehtävä lisätoimenpiteitä kustannusten osalta yltääksemme vuotta 2020 koskevaan ohjeistukseemme. Nyt Surin mukaan määritellään tarvittavien toimenpiteiden laajuutta.

Nokia jatkaa strategiansa toteuttamista erityisinä painopistealueinaan huipputehokkaat kokonaisvaltaiset verkot, laajeneminen uusiin yrityssegmentteihin ja itsenäisen ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen.

Nokia aikoo vahvistaa asemiaan 5G-aikakaudella lisäämällä Mobile Networks -liiketoimintaryhmän keskittymistä mobiiliradiotuotteisiin. Lisäksi vahvistaa kykyä toimittaa alan johtavia, täysin integroituja ja testattuja Cloud Core -ratkaisuja keskittämällä ohjelmistoihin liittyvät toiminnot Nokia Software -liiketoimintaryhmään.

Yritys luo myös uuden Enterprise-liiketoimintaryhmä, joka yhdistää useita olemassa olevia toimintoja ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Kathrin Buvac on nimitetty Enterprise-liiketoimintaryhmän johtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Nokian strategiajohtajana ja on johtanut menestyksekkäästi yrityksen strategiaa läpi merkittävien muutosvaiheiden viimeisen viiden vuoden aikana. Hän jatkaa Nokian johtokunnassa.

Uudelleenjärjestelyohjelma – tutkimusta priorisoidaan

Nokian tavoitteena on saada 700 miljoonan euron vuotuiset säästöt ei-IFRS-liiketoimintakuluissa ja tuotannon yleiskustannuksissa vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2018 loppuun, ja säästöistä noin 500 miljoonan euron on arvioitu koostuvan liiketoimintakuluista.

Nokia suunnittelee näiden säästöjen kertyvän laajalta alueelta, mukaan lukien investoinnit digitalisointiin automaation ja tuottavuuden lisäämiseksi, prosessien ja työkalujen virtaviivaistaminen ja vähennykset keskeisissä tukifunktioissa alan parhaiden kustannustasojen saavuttamiseksi.

Tutkimus- ja kehityshankkeissa yritys priorisoi niiden arvoa pitkällä aikavälillä, mutta aikoo vähentää yritykseen periytyneiden tuotteiden T&K-hankkeita voimakkaasti. Samalla yritys aikoo tehostaa ohjelmakehitystään ja yhdistellä organisaatioita ja luopua kiinteistöistä ja muutenkin leikata yleiskutannuksia.

Näiden suunniteltujen muutosten seurauksena on henkilöstömäärän väheneminen globaalisti. Henkilöstövähennyksistä Nokia aikoo neuvotella  paikallisten vaatimusten mukaisesti työntekijöiden edustajien kanssa, kun yksityiskohtaiset suunnitelmat on tehty.

Muutosten toteuttamisesta aiheutuvat kertakustannukset ovat yrityksen mukaan arviolta 900 miljoonaa euroa ja vaikutus kassavirtaan noin 900 miljoonaa euroa.

Nokian liikevaihto lähes samaa tasoa kuin 2017

Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 5,458 miljardia euroa, kun se oli vuosi sitten 5,5 miljardia euroa kolmannella neljänneksellä. 5G myynti heräili kolmannella neljänneksellä, mutta lisensointi jäi aiemmista.

Nokian patentointia hoitavan Technologies-yksikön liikevaihto oli nyt kolmannella neljänneksellä 351 miljoonaa euroa kun vuosi sitten  483 miljoonaa euroa. Tosin patentoinnin ja lisensoinnin tulovirta heilahtavat vuosineljänneksestä toiseen.

Yhtiön liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä oli 487 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten 668 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa, kun se oli -0,03 euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

Tulevaisuutta nostaa yrityksen mukaan 5G-teknologian asiakaskysyntä ja kaupallisten 5G-verkkorakennushankkeiden arvioitu alkaminen vuoden 2018 loppua kohden. Uusimpana yritys kertoi sopineensa Samsungin kanssa päättymässä olleen patenttisopimuksen jatkosta  – mukana on myös uusinta 5G-osaamista. Monivuotisen patenttien lisensoinnin arvoa ei Nokia kerro.

Päivitetty 25.10.2018

Tärkeimmät teknologiauutiset kätevästi myös uutiskirjeenä! Tilaa (LINKKI)

LUE – UUTTA – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!