Sähköautojen akkukemikaalitehdas Sotkamoon

Kaivoyhtiö Terrafame rakentaa sähköautojen akkukemikaalitehdas Sotkamoon Terrafamen tehdasalueelle. Tavoitteena on, että tehdas valmistuu vuoden 2020 lopulla ja että kaupallinen tuotanto päästään aloittamaan vuoden 2021 alussa.

Sotkamon kaivostoiminnan oheen rakennettava kemikaalitehdas on merkittävä laajemminkin eurooppalaiselle akkuvalmistuksen arvoketjulle. Akkukemikaalitehtaan investointikustannukset ovat noin 240 miljoonaa euroa.

Kyseessä on suuri investointi Terrafamen nykyisen päätuotteen eli nikkelikobolttisulfidin jatkojalostamiseksi nikkelisulfaatiksi ja kobolttisulfaatiksi, joita käytetään litiumioniakkujen valmistuksessa. Terrafame on solminut pääteknologioita koskevat sopimukset avaintoimittajien kanssa. Esimerkiksi Outotec toimittaa paineliuotusteknologiaa akkukemikaalitehtaaseen.

Nikkeli on yksi sähköautojen litiumakkujen pääraaka-aineista. Lähde: Terrafame 25/10/2018.

Tehdassuunnittelijaksi on valittu Sweco. Enimmillään uuden tehtaan suunnittelu työllistää yhtäaikaisesti noin sata Swecon organisaatiossa työskentelevää asiantuntijaa.

Akkukemikaalitehtaan suunnittelu on jo aloitettu  ja tehtaan rakentamisen on määrä alkaa vuoden 2019 alkupuolella. Vuoden 2019 alussa yritys aikoo jättää myös ympäristölupahakemuksen.

Tulevalla akkukemikaalitehtaalla voidaan tuottaa nikkelisulfaattia vuosittain jopa noin miljoonaan ja kobolttisulfaattia noin 300 000 sähköajoneuvon akkuun. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia nikkelisulfaattia ja 7 400 tonnia kobolttisulfaattia

Akkukemikaalien lisäksi Suomi on saamassa Basfin akkumateriaaleja valmistavan tehtaan Harjavaltaan. Suomen ttehdas rakennetaan omalle tontilleen Norilsk Nickelin (Nornickel) omistaman nikkeli- ja kobolttijalostamon läheisyyteen.

Suomeen on houkuteltu myös varsinaista sähköauton akkupakettien valmistusta, mutta ne taitavat mennä pääosin keski-Eurooppaan, lähemmäksi Saksan ja Ranskan suuria autotehtaita.  Erityisen aktiivinen ison akkutehtaan saamisessa on ollut Vaasa. Myös valtio on myötämielinen akkutehtaan saamiseen.

’’Suomen valtio on osaltaan valmis edistämään suomalaisen akkuvalmistuksen arvoketjun kehittymistä ja viemään eteenpäin siihen liittyviä panostuksia, niin tutkimuksen ja tuotekehityksen, yritysten toimintaedellytysten kuin investointienkin osalta”, painottaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lisää: Suomi saa Basfin sähköautojen akkumateriaalitehtaan, Uusiteknologia.fi 22.10.2018  (LINKKI) ja aiemmat akku-alueen uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).