Tietokonekeskus tasapainottaa vikatilanteessa

Nykyaikainen tietokonekeskus voi suojata myös sähköverkkon toimintaa vikatilanteissa. Norjalainen palvelinkeskus pilotoi uudenlaista UPSaar-tekniikkaa sitä syöttävän sähköverkon tasapainottamisessa. Käytössä oli Suomessa valmistetut Eaton 93PM- ja Power Xpert 9393P UPS -järjestelmät uudella ohjaustekniikalla ryyditettynä.

Ratkaisussa häiriöttömän sähkönsyötön UPS-laitteita käytettiin tasapainottamaan sähköjärjestelmää esimerkiksi tilanteessa, jossa hetkellinen tehonkulutus muuttuu nopeasti. Sen avulla palvelinkeskusoperaattorit voivat tehdä yhteistyötä energiantuottajien kanssa vähentämällä hetkellisesti palvelinkeskuksen sähkönkulutusta ja jopa palauttamalla sähköä takaisin verkkoon.

Kyseessä on Eatonin mukaan merkittävä edistysaskel, sillä UPSaaR-teknologian ansiosta nämä UPS-laitteet voivat pääasiallisen tehtävänsä eli kriittisten kuormien suojaamisen lisäksi tarjota 1,5 megawatin tehovasteen verkkoon. Tämä tarkoittaa, että energiantuottajat voivat toimittaa aiempaa kestävämpiä ja vihreämpään energiaan pohjautuvia energiajärjestelmiä.

Norjalaisen Basefarmin palvelinkeskus kokeili ratkaisua osana Fortumin ja norjalaisen sähköverkko-operaattori Statnettin johtamaa projektia. Projektissa Basefarmin suomalaisvalmisteiset Eaton 93PM- ja Power Xpert 9393P UPS -järjestelmät päivitettiin (UPSaaR) eli UPS-as-a-Reserve -ominaisuudella.

Pilotin aikana UPS-laitteita testattiin oikean voimalaitoksen vikatilanteen aikana, mikä aiheutti verkkoon epävakautta. Palvelinkeskuksen sähkövarastot aktivoituivat kaikista nopeimmin ja tuottivat toivotut vaikutukset alle vaaditun kahden sekunnin. Reaktio oli nopeampi kuin muilla sähköverkkoon kytketyillä sähkövarastoilla, kuten pumpuilla, teollisuuslaitoksilla ja sähköautoilla.

”Norjan palvelinkeskuspilotti osoittaa, että sähkökatkojen aikana UPS on nopein varasto, joka kykenee tasapainottamaan sähköverkkoa energiantuottajien apuna, vaikka se ensisijaisesti varmistaakin palvelinkeskuksen omat kriittiset kuormat”, kertoo Jussi Vihersalo, Eatonin liiketoiminnan kehitysjohtaja.

Uusiutuvan energian määrän lisääntyessä sähköjärjestelmissä, tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen hankaloituu. Palvelinkeskusten sähkövarastot ovat käyttökelpoinen ja nopea keino sähköverkkojen tasapainottamiseen, eivätkä ne vaikuta UPS-laitteen ensisijaiseen tehtävään palvelinkeskusten sähkönsaannin varmistamisessa.

UPSaaR-teknologian avulla palvelinkeskukset voivat osallistua verkon tasapainottamiseen ja näin mahdollistavat päästöttömän sähköntuotannon lisääntymisen. Tästä palvelusta keskukset voivat ansaita jopa 50 000 euroa megawattia kohden, paikallisesta markkinahinnasta riippuen.

TAUSTAA:  Eaton valmistaa häiriöttömän sähkönsyötön UPS-laitteita  tehtaallaan Espoossa. Yritys on yksi harvoista tietotekniikka-alan yrityksistä, joilla on laajamittaista tuotantoa Suomessa. Suomen tehtaan tuotannosta 93 prosenttia menee vientiin.

Kuvituskuva: Suomessa valmistettu Eaton 93PM-UPS.