Energiateollisuus tutki: Suomeen halutaan lisää aurinkoenergiaa

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka, jota on Suomessakin torjuttava kaikin keinoin. Lähes puolet suomalaisista pitää ydinvoimaa tarpeellisena, mutta eniten  halutaan aurinkoenergiaa, kerrotaan uudessa Energiateollisuuden teettämässä kyselyssä. Myös muut uusiutuvat energiat saivat tukea, kertoo selvitys.

Tutkimuslaitos IROResearchin kyselyn mukaan, yhä useamman suomalaisen mielestä ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä, kun noin puolet kyselyyn vastanneista on tätä mieltä. Eri mieltä vastaajista on noin alle kolmannes.

Kuluneen vuoden tulos on ydinvoiman asennekyselyn 34-vuotisen historian korkein. Lisää ydinvoimaa haluaa 42 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 37 prosenttia. Eniten lisää halutaan silti aurinkosähköä, tuulivoimaa, bioenergiaa ja vesivoimaa.

Innokkaimmin liputetaan aurinkoenergian puolesta: peräti 93 prosenttia kehittäisi sähköntuotantoa aurinkosähkön suuntaan. Tuulivoimaa lisäisi 80 prosenttia, puuta ja muuta bioenergiaa 58 ja vesivoimaa 63 prosenttia suomalaisista.

Keskustelu metsien roolista ilmastopolitiikassa näkyy bioenergian suosion pudotuksena. Sähköntuotannossa selvä enemmistö haluaa kuitenkin lisää bioenergiaa. Fossiilisten energianlähteiden ja turpeen suosio on sen sijaan edelleen laskenut.

Suurin osa suomalaisista uskoo Energiateollisuuden selvityksen mukaan sähkönkulutuksen jatkavan kasvua myös tulevaisuudessa.yn vastanneista mainitsee tärkeimmäksi energiapoliittiseksi päätökseksi ilmastonmuutoksen ja päästöjen hillitsemisen.

TAUSTAA: Tutkimuslaitos IROResearch kysyi Energiateollisuuden toimeksiantona nettipaneelissa tuhannen täysi-ikäisen suomalaisen mielipiteitä energia-asioissa 22. – 31. lokakuuta 2018.

Päivitetty

Kuvituskuva: Ilmarinen