Vanjoki ehdolla Elisan hallituksen puheenjohtajaksi

Teleoperaattori Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Nokian entistä johtajaa Anssi Vanjokea. Nykyinen puheenjohtaja Raimo Lind on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa tulevalle 3.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle valittavaksi hallitukseen nykyisistä jäsenistä Sanoma Magazinesta tutun Clarisse Berggårdhin ja Anssi Vanjoen lisäksi sijoittaja Petteri Koposen sekä hallitusammattilaiset Leena Niemistön ja Seija Turusen sekä VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasaran.

Toimikunta ehdottaa myös, että hallitukseen valitaan uutena Kim Ignatius sekä puheenjohtajaksi valitaisiin Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Petteri Koponen.

Elisa tiedottaa lisäksi, että puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 120 000 euroa (108 000 euroa vuonna 2018), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 80 000 euroa (72 000 euroa vuonna 2018) ja hallituksen jäsenille 65 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2018) minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa (700 euroa vuonna 2018) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 prosentillalla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten.